Nieuwsbericht

Kleurkeur nu een keurmerk

maandag 14 december 2020

Op 1 december 2020 is een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van onze leefomgeving. Want sinds die dag zijn er duidelijke en officiële richtlijnen om biodiversiteit in Nederlandse bermen en groenstroken te bevorderen.

Kleurkeur is nu een officieel keurmerk Kleurkeur is nu een officieel keurmerk

Het College van Deskundigen van Stichting Groenkeur heeft besloten Kleurkeur definitief vast te stellen als add-on op beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening. Dankzij dit besluit is Kleurkeur nu een keurmerk, waarvan de kwaliteit is geborgd met een onafhankelijke toetsing.

Kleurkeur staat voor goed (maai)beheer van bermen en groenstroken. Samen vormen zij het grootste natuurgebied van Nederland! Essentieel voor het leven van heel veel dieren en planten. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich onderscheiden door te werken met deze nieuwe standaard voor ecologisch beheer. Beheer dat gunstige leefomstandigheden creëert voor de langere termijn. Daarmee maken we Nederland groener!  

 

Meer over Kleurkeur

Greendeal als startpunt

Kleurkeur zorgt voor meer kleur in onze wegbermen Kleurkeur zorgt voor meer kleur in onze wegbermen

In 2016 is de Vlinderstichting samen met 22 andere partijen de Greendeal Infranatuur gestart. Deze partijen hebben gezamenlijke ambities om Nederland te vergroenen. Samen hebben ze handreikingen en tools gemaakt  Er was ook behoefte aan concrete daden om de biodiversiteit, in bermen en groenstroken te verbeteren. Omdat bij Stichting Groenkeur al bijna 200 bedrijven zijn gecertificeerd die maaiwerkzaamheden uitvoeren was een samenwerking logisch. Voor Groenkeur is Kleurkeur een goede aanvulling op de bestaande beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening.

Draagvlak getoetst

De belangstelling is groot onder vakmensen, opdrachtgevers en bedrijven. Tijdens de implementatiefase in 2019 en 2020 is het draagvlak voor Kleurkeur getoetst. Ook zijn de bevindingen van de opdrachtgevers en opdrachtnemers die ermee hebben gewerkt bekeken. Er zijn nu meer dan 450 mensen opgeleid. En het aantal aanvragen blijft groeien. Kleurkeur is al in meerdere bestekken opgenomen als gunningscriterium.

Aannemers gaan aan de slag met ecologisch beheer van bermen en groenstroken op basis van deze richtlijn. In de landelijke media en vakpers is veel belangstelling voor dit onderwerp zoals blijkt uit de lange lijst met artikelen en beelden op televisie. Het draagvlak om de biodiversiteit te versterken is groot in Nederland.

Kleurkeur vanaf 2021

Na een eerder positief advies van de technische commissies Kleurkeur en Groenvoorziening is het College van Deskundigen akkoord gegaan met de vaststelling van Kleurkeur 2021 als add-on op de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening. Het nieuwe schema geldt vanaf 1 januari 2021. De laatste redactionele zaken worden momenteel verwerkt. Binnenkort verschijnt het nieuwe schema online. Abonnees op de nieuwsbrief van Kleurkeur en Groenkeur krijgen automatisch bericht hierover.

De belangrijkste elementen van Kleurkeur zijn:

  • Rekening houden met aanwezig flora en fauna
  • Goede afstemming tussen opdrachtgever, uitvoerder en andere belanghebbenden
  • Vooraf een duidelijk beheerplan
  • Werken met opgeleide, vakbekwame mensen
  • Niet klepelen (het verhakselen en laten liggen van de vegetatie)
  • Tijdig afvoeren van maaisel, om de bodem te verschralen
  • Gefaseerd maaien dan wel sinusmaaien
  • Monitoring van de resultaten.

Meer achtergrond informatie is te vinden op de website van Kleurkeur.

Over de initiatiefnemers

Stichting Groenkeur

Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector. Stichting Groenkeur stelt zich ten doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen en te behouden. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.

 

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. Het is dé organisatie die de deskundigheid over vlinders en libellen in Nederland en Europa bundelt.

2020 Bermen Biodiversiteit keurmerk Kleurkeur maaien