Nieuwsbericht

Late libellen

woensdag 19 oktober 2011

Zolang er nog geen uitgebreide nachtvorst is opgetreden zijn er nog heel wat libellen te zien. De afgelopen week zijn er nog bijna twintig soorten doorgegeven op Telmee en Waarneming, waaronder zeven heidelibellen en een drietal glazenmakers.

Zelden zijn er half oktober zoveel libellensoorten gemeld als het afgelopen weekend. Het was dan ook zeer zonnig en er waren nog veel libellen actief. Van veel soorten zijn trouwens maar enkele exemplaren gezien, zoals van weidebeekjuffer, lantaarntje, tengere grasjuffer, watersnuffel en gewone en tengere pantserjuffer. Dit zijn de laatste overlevenden van soorten die vooral in de (voor)zomer actief zijn. Onder de waargenomen soorten zijn ook maarliefst zeven soorten heidelibellen. Dit zijn echte nazomerlibellen en met name de bruinrode en de steenrode heidelibel zijn nog in groot aantal aanwezig. Ook de komende weken, tot de eerste forse nachtvorsten, zijn deze twee soorten nog volop te zien. De andere waargenomen heidelibellen: bloedrode, zwervende, zwarte, geelvlek- en bandheidelibel zullen dit jaar niet veel meer gemeld worden.

Ook de bruine glazenmaker is niet veel meer te verwachten. Deze grote libel is goed herkenbaar aan de bruine kleur, die niet alleen op het lijf aanwezig is, maar ook in de vleugels. De top van de vliegtijd ligt in juli en augustus en nu worden hier en daar nog wat late exemplaren aangetroffen. De blauwe glazenmaker is in het weekend een kleine 30 maal gezien. Het gaat hierbij vrijwel altijd om solitaire exemplaren. De blauwe glazenmaker zie je zelden in groepen. Anders is dat voor de laatste glazenmaker die nu nog te zien is, de paardenbijter. Hiervan worden regelmatig 10 of meer libellen bijeen gemeld. Ze vliegen gezamenlijk langs bosranden en jagen hier op allerlei insecten. Ook kun je ze regelmatig hangend aantreffen in een boom of struik. Paardenbijters kunt u ook de komende weken nog te zien krijgen, bijvoorbeeld in de komende zonnige dagen die worden voorspeld.

BlauweGlazenmaker BruineGlazenmaker Lantaarntje Paardenbijter TengereGrasjuffer Weidebeekjuffer