Nieuwsbericht

Loop voor het landschap

vrijdag 7 oktober 2011

Directeur Arno Willems van landschapsbeheer Nederland zal in 12 dagen ruim 250 kilometer rennen voor behoud van landschap. Hij zal daarbij alle provincies aandoen.

Ruim 250 kilometer rennen in 12 dagen voor het behoud van ons Nederlandse cultuurlandschap. Dat doet Arno Willems , directeur Landschapsbeheer Nederland, tijdens de ‘Loop voor Landschap’. Van 12 tot en met 27 oktober loopt hij in 11 provincies een halve marathon en de laatste dag in Zuid-Holland een hele marathon. Deze actie roept op tot het behoud en ontwikkeling van het Nederlandse agrarisch cultuurlandschap. Onder het motto ‘Wij houden ons Nederlandse cultuurlandschap op de been!’ roept Landschapsbeheer Nederland tijdens de ‘Loop voor Landschap’ de provincies op de rol van Landschapsbeheerorganisaties te steunen en op te komen voor de kwaliteit van het landschap. Elke dag loopt Willems in een andere provincie en eindigt hij bij het provinciehuis, waar hij spreekt met de gedeputeerde over de bedreiging van ons landschap door de enorme rijksbezuinigingen.

Het Rijk wil ruim 70% bezuinigen op landschap en natuur in de periode 2011 tot 2016. Taken en verantwoordelijkheden worden bij de provincies gelegd, echter zonder bijbehorend budget. Dit betekent dat het landschap de dupe zal worden. Want er komt veel minder geld voor landschap en het beheer ervan. De provinciale organisaties Landschapsbeheer voorzien een sterke terugloop van de ondersteuning van vrijwilligers, agrariërs en andere particuliere grondeigenaren in natuur- en landschapsonderhoud. Kennis en ervaring dreigen zo verloren te gaan. De overheid verwacht nu meer van het particulier initiatief, waar juist de Landschapsbeheerorganisaties voor zorgen. De ‘Loop voor Landschap’ is een oproep de kwaliteit van ons cultuurlandschap te bewaren.

Loop voor Landschap
De ‘Loop voor Landschap’ vindt plaats in:
Overijssel woensdag 12 oktober 2011
Gelderland donderdag 13 oktober
Utrecht vrijdag 14 oktober
Zeeland maandag 17 oktober
Drenthe dinsdag 18 oktober
Limburg woensdag 19 oktober
Flevoland donderdag 20 oktober
Brabant vrijdag 21 oktober
Groningen maandag 24 oktober
Friesland dinsdag 25 oktober
Noord-Holland woensdag 26 oktober
Zuid-Holland donderdag 27 oktober

Zie voor meer informatie ook de site van Landschapsbeheer Nederland.

AgrarischNatuurbeheer landschapsbeheer