Nieuwsbericht

Meer kleur voor vlinders, bijen en mensen.

woensdag 12 februari 2014

Vorig jaar zijn De Vlinderstichting en de NBV, gesteund door de Nationale Postcode Loterij, begonnen met het project Idylle. Deze week zijn de locaties bekend geworden waar in 2014 gezorgd zal worden voor bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen.

Het doel van Idylle is om meer voedsel te krijgen voor vlinders en bijen. Daarnaast is kleur in het groen ook voor mensen aantrekkelijk. Er zijn vorig jaar al idylles aangelegd, waarbij is samengewerkt met allerlei mensen en organisaties. In Borger-Odoorn bijvoorbeeld ligt er een idylle bij het hunebedcentrum, in Haarzuilens en Kwadendamme werd met Natuurmonumenten samen gewerkt en ook bij de Volksabdij in Ossendrecht is een bloemenweide gemaakt. Ook in dit jaar worden weer op veel plaatsen bloemrijke plekken gemaakt. Er was enorm veel aanbod en bij de bezoeken aan de mogelijke locaties viel het enorme enthousiasme op. Mooie kansrijke plekken met prima draagvlak van eigenaar, omwonenden, IVN, KNNV- of imkerverenigingen en andere betrokkenen. Het was zwaar om uit al die plekken te kiezen waar we idylles aan gaan leggen, maar het is gelukt.

In het Groene Hart gaan we op twee plekken aan de slag. Het is vaak letterlijk groen daar en er is grote behoefte aan meer bloeiende planten. Op een locatie wordt een graslandje ingezaaid met inheemse en streekeigen bloemen. Het gaat daarbij nadrukkelijk om blijvende bloemenweiden en niet om eenjarigen, die een jaar veel kleur geven, maar daarna weer snel verdwijnen. Op een andere plek in het veenweidegebied gaan we zorgen dat langs de slootkanten volop kattenstaart, koninginennenkruid en wilgenroosjes in bloei komen, zodat er kleurrijke lijnen door het landschap lopen waar de vlinders en bijen van kunnen drinken. Ook mensen profiteren er van want langs de sloten loopt een wandelroute. Er komen ook idylles in het stedelijk gebied. Op braakliggende stukken wordt ingezaaid en een voormalig sportterrein wordt omgetoverd tot een oase voor vlinders en bijen. Idylles worden voorbeeldgebieden en we hopen dat ook gemeenten, waterschappen en bedrijven de handschoen oppakken en meer kleur gaan brengen in ons landschap: idylles, voor vlinders, bijen en mensen!

Er zijn al heel veel aanmeldingen en voor 2014 zijn we al voorzien, maar hebt u een goede locatie voor een idylle, dan kunt u zich aanmelden via de website van De Vlinderstichting. Het project duurt tot en met 2016.

Bermen Idylle NationalePostcodeLoterij