Nieuwsbericht

Moeten we nergens meer maaien in mei?

maandag 1 mei 2023

MaaiMeiNiet is een publiekscampagne om in mei gazons niet te maaien en zo biodiversiteit te stimuleren. Een sympathieke en goedbedoelde actie, die meer kleur in eentonige groene gazons kan brengen. Maar als vervolgens in juni de grasmaaiers massaal worden aangezwengeld en een kaalslag door het land aanrichten, heeft het weinig zin. Hoe moet het dan? Gefaseerd maaien is het credo.

Intensief gemaaid tuingazon kan tijdens MaaiMeiNiet tot bloei komen. Intensief gemaaid tuingazon kan tijdens MaaiMeiNiet tot bloei komen.

Het idee is simpel: MaaiMeiNiet moet een tuinbezitter met een gazon verleiden om de gazonmaaier een maandlang niet te gebruiken. Het gazon komt tot bloei en die bloemen leveren voedsel voor insecten zoals bijen en vlinders. Tot zover niks aan de hand. Maar dan wordt het juni en wat dan? Dan ‘mag’ je weer maaien en dat gebeurt dan ook met verve. Overal klinkt geronk en gezoem en het resultaat is in juni toch weer netjes kaal gemaaide tuingazons.

Juni

Ook de groenblauwe dooradering van Nederland wordt in de loop van juni op grote schaal gemaaid. Dat komt omdat 15 juni een magische datumgrens is voor het beheer van bermen, waterkeringen, graslanden en natuurterreinen vanwege het vermeend aflopen van het broedseizoen. Weg schuilplekken, voedsel en mogelijkheid tot voortplanting. Niet alleen in tuinen, maar dus overal in de stad en in het buitengebied. En dit terwijl in juni en juli vele insecten juist hun piek hebben omdat ‘vroeger’ dat de optimale bloeitijd was.

Diversiteit

Beheer van een tuingazon is andere koek dan het beheer van een berm of watergang. Wat centraal zou moeten staan in het beheer van onze openbare ruimte is de ecologische kwaliteit, binnen de kaders van veiligheid en wetgeving. Aangezien Nederland rijk is aan diverse landschappen, ziet die ecologische kwaliteit er van plek tot plek verschillend uit en dient het beheer op deze variatie afgestemd te zijn. Er zijn bermen waar een maaibeurt in mei juist nodig is om er een mooie bloemrijke situatie te krijgen.

Gefaseerd maaien

We horen wel van gemeenten dat ze deze maaibeurt uitstellen vanwege de MaaiMeiNiet-campagne. Gefaseerd voorjaarsmaaien kan op sommige voedselrijke of vergraste locaties juist leiden tot een impuls voor een bloemrijke vegetatie en bijbehorende fauna, omdat de vegetatie tijdens de voorjaarsgroei relatief veel voedingsstoffen bevat. Als de vegetatie aan het begin van het groeiseizoen gefaseerd wordt gemaaid en afgevoerd, gaat dit vergrassing van de vegetatie tegen en wordt kruidenrijkdom gestimuleerd. De essentie van maaibeheer zit in de fasering in ruimte en tijd, niet in het overal achterwege laten van maaibeheer gedurende een periode van het jaar. Faseren, faseren, faseren is dan ook het credo.

 

Kleurkeur

Om beheerders van bermen en andere groenstroken te ondersteunen in het ecologisch maaien door onder andere gefaseerd te maaien, bied De Vlinderstichting een cursus aan. Wil je meer lezen over Kleurkeur?

Lees verder

2023 AnthonieStip gefaseerdmaaien KarsVeling maaien mei Natuurbericht