Nieuwsbericht

Ook nachtvlinders in je vlindertuin

vrijdag 7 augustus 2015

Vorig weekend was de Nationale Tuinvlindertelling en vele duizenden mensen telden toen welke vlinders en in hun tuin rondvlogen. Dit waren vooral dagvlinders en overdag actieve nachtvlinders als de gamma-uil. Maar ook ’s nachts zijn er vlinders in uw tuin.

Als er bloeiende planten zijn, dan zijn er ook nachtvlinders. Het is alleen wat lastiger om deze goed te zien te krijgen. De vlinderstruik (Buddleja) is wel een goede plant voor nachtvlinders en ze zijn hierop goed te onderscheiden. Als je op een zachte avond zo tussen tien en twaalf met een zaklamp de vlinderstruik beschijnt zie je vast en zeker mooie rode lichtjes. De lichtjes zijn de weerkaatsing van het lamplicht in de ogen van nachtvlinders. Er zijn heel wat soorten die je op bloemen kunt vinden, maar de meest algemene zijn gamma-uil, die ook overdag te zien is en huismoeder. Die laatste is nu al veel aanwezig. De eersten vliegen al in juni, in augustus is de piek, maar ook in september zijn ze er nog volop. Huismoeders zijn vrij grote nachtvlinders met een opvallend ‘langwerpig’ uiterlijk. De gamma-uil is een trekvlinder die in het voorjaar vanuit het zuiden ons land binnenkomt. Deze vlinders planten zich hier voort en sterven en in juli, maar vooral augustus en september zijn de nakomelingen volop te zien. Deze worden nog aangevuld met Scandinavische dieren, die weer op weg gaan naar het zuiden. In de loop van september zien we ze hier steeds minder, want dan trekken ze verder.

Naast deze twee toppers kun je tientallen andere soorten ’s nachts op bloemen aantreffen. Zo worden ook koperuil en goudvenstertje op bloemen gezien, zoals in dit natuurbericht van enige jaren geleden wordt gemeld. Afgelopen week werd uit een tuin een piramidevlinder gemeld, drinkend uit de bloemen van een witte vlinderstruik. Dit is een grote en forse vlinder met een mooie bruine tekening. Het is een zeer algemene vlinder, waarvan de rupsen van allerlei loofbomen kunnen leven. De vlinders zitten ’s nachts onder andere op de zoete stof die uit wonden van bomen komt en ze kunnen ook goed worden aangelokt met stroop of smeer (zie dit bericht voor uitleg). Overdag verbergen ze zich in holle bomen, achter schors, in nestkasten of in gebouwen, vaak met meerdere exemplaren bij elkaar.


U kunt al uw tuinwaarnemingen, ook van de nachtvlinders op de vlinderstruik, doorgeven via de Jaarrond Tuintelling.

GammaUil Goudvenstertje Huismoeder Koperuil Piramidevlinder Tuinvlindertelling Vlinderstruik