Nieuwsbericht

Teken de petitie: Europees verbod neonicotinoïden

dinsdag 27 februari 2018

In de tweede helft van maart stemt de EU over een verbod op een aantal neonicotinoïden, namelijk clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam en acetamiprid. De grote vraag is: hoe gaat Nederland stemmen? De wilde bestuivers, zoals vlinders, bijen en zweefvliegen hebben nu, meer dan ooit, onze steun hard nodig, dus teken de petitie die de Nederlandse regering vraagt voor het verbod te stemmen.

Bijen, vlinders en andere insecten gaan sterk achteruit Bijen, vlinders en andere insecten gaan sterk achteruit

Neonicotinoïden, wat zijn dat?

Neonicotinoïden zijn insecticiden die werken op het centrale zenuwstelsel van insecten. Insecten sterven doordat ze stoppen met eten of verlamd raken wat uitdroging en verhongering als gevolg heeft. Niet alleen insecten die van de met neonicotinoïden besproeide plant leven hebben last van deze gifstoffen, ook bestuivers zoals bijen en vlinders ondervinden grote gevolgen.

Het woord is aan Europa

Acht landen, waaronder Engeland en Frankrijk, spreken zich in ieder geval uit voor een totaalverbod op deze neonicotinoïden. Op basis van het nieuwe inzicht dat we 75% van de insectenbiomassa in de afgelopen 27 jaar zijn kwijt geraakt, heeft Engeland zijn eerdere standpunt herzien. Er is alle reden voor Nederland om hetzelfde te doen. De neonicotinoïden (neonics) zijn een klasse van insecticiden, die inmiddels wereldwijd een marktaandeel hebben van 25 tot 40%, terwijl ze ook in extreem kleine hoeveelheden aanzienlijke consequenties hebben voor de overlevingskansen van insecten.

Totaalverbod beter voor iedereen

Een totaalverbod op neonics betekent een stap naar een gezonde, schonere landbouw en een vitale natuur. En dát is wat we allemaal - mensen en dieren - nodig hebben, gezond voedsel en een gezonde leefomgeving.

De helft (!) van de tuinenbezitters blijkt gif te gebruiken De helft (!) van de tuinenbezitters blijkt gif te gebruiken

Gebruik zelf ook geen gifstoffen! 

De Vlinderstichting roept ook tuinbezitters op om te stoppen met het gebruik van gifstoffen. Uit een enquête blijkt dat de helft van de particulieren gif gebruikt in hun tuin, terwijl het prima mogelijk is de tuin op een gezonde, gifvrije manier te onderhouden. Dat is goed voor de bijen en vlinders, maar zeker ook voor de mens. Moeilijk is het niet. Check het etiket. Vermijd in ieder geval spuitbussen, korrels of andere bestrijdingsmiddelen die neonics bevatten. Voorbeelden van deze neonics zijn imidacloprid, thiacloprid of acetamiprid. Er zijn voldoende mogelijkheden om op een milieu- en natuurvriendelijke manier te werken. Kijk daarvoor bijvoorbeeld op de site van Milieu Centraal.

Mens- en diervriendelijk tuinieren?

Als Vlinderstichting hebben we, samen met Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel een uitgebreide brochure samengesteld over vlindervriendelijk tuinieren. Deze kan hier gratis aangevraagd worden.

Bijen neonicotinoide pesticiden petitie vlinder Zweefvlieg