Nieuwsbericht

Tuinvlindertelling 2023: veel meer tellingen dan gedacht

dinsdag 25 juli 2023

In het weekend van 7 tot en met 9 juli was het tijd voor de jaarlijkse Tuinvlindertelling. Eerder hebben we de resultaten hiervan gedeeld. Alleen, door een technische fout op de website blijkt de telling onjuist. Er zijn namelijk veel meer tellingen verricht. Dat is in eerste instantie goed nieuws omdat daaruit blijkt dat het enthousiasme voor de tuinvlindertelling flink is toegenomen.

In het weekend van 7 tot en met 9 juli was het tijd voor de jaarlijkse Tuinvlindertelling. Veel deelnemers is het opgevallen dat er minder vlinders in hun tuin aanwezig waren. Bij anderen in het land leek het wel normaal. Op woensdag 12 juli hebben we het resultaat van de waarnemingen gedeeld. Ruim 6.600 ingevoerde tellingen met in totaal 50.000 vlinders. Atalanta op nummer één. Het waren ongeveer 17% minder vlinders die geteld zijn ten opzichte van 2022.

Niet atalanta maar klein koolwitje meest geteld

Alleen, door een technische fout op de website blijkt de telling onjuist. Er zijn namelijk veel meer tellingen verricht. Dat is in eerste instantie goed nieuws omdat daaruit blijkt dat het enthousiasme voor de tuinvlindertelling flink is toegenomen. We hebben zelfs een record aantal tellers bereikt dit jaar! Tegelijkertijd zien we nu een verschuiving in de uitslag: zo is het kleine koolwitje de atalanta alsnog voorbij gefladderd.

Wat is er nu gebeurd?

Elk jaar start er een nieuwe telling en daar vloeit heel veel waardevolle data uit die we graag op verschillende manieren - en per jaartal - willen analyseren. Om de data per jaar van elkaar te kunnen onderscheiden is er achter de schermen een specifieke code opgenomen. Helaas is er dit jaar in sommige gevallen bij een link de code meegekomen van 2022, waardoor veel tellingen onbedoeld zijn vermengd met de data van vorig jaar. Dit is nog niet eerder voorgekomen omdat we de website Tuintelling.nl vorig jaar net voor de Tuinvlindertelling vernieuwd hebben. Dit was de eerste telling met twee jaartallen. Gelukkig hebben we de verdwaalde tellingen er weer snel uit kunnen filteren (iedere waarneming heeft namelijk een registratie met datum) en is de nieuwe en juiste uitslag van 2023 bekend.

De top 10 dagvlinders uit de Tuinvlindertelling 2023

Meer dan 100.000 vlinders en toch gaat het slechter

In totaal zijn er dit jaar 103.306 vlinders geteld. Veel meer dan vorig jaar toen het 73.492 vlinders waren. Dat lijkt goed nieuws. Gaat het dan toch beter met de vlinders? Niets is minder waar. Er is dit jaar namelijk veel meer geteld dan vorig jaar. Dit jaar zijn er 12.639 tellingen ingevoerd, vorig jaar waren het er ‘maar’ 5.970. Als je dat vergelijkt zou je dit jaar een dubbel aantal vlinders moeten verwachten. Dat was helaas niet het geval. Wat dat betreft klopt het dat veel mensen minder vlinders zien in hun tuinen en omgeving. Er is een achteruitgang bij de vlinders. En met de data die wij verzamelen uit de Tuinvlindertelling en het landelijk meetnet van De Vlinderstichting kunnen we jaarlijks bekijken hoe het met de verschillende soorten gaat en wat er eventueel nodig is om bepaalde soorten te helpen. Lees meer over de resultaten van de Tuinvlindertelling 2023 en regionale verschillen in dit artikel.

Help mee!

Tuinen zijn een belangrijk leefgebied voor vlinders. Wat kun je doen om vlinders naar je tuin te lokken?

  • Tegel eruit, plant erin. Vergroen de tuin!
  • Plant nectarrijke bloemen voor vlinders. Zorg het hele jaar door voor nectar (zgn. 'bloeiboog').
  • Plant voedselplanten voor rupsen, de waardplanten.
  • Plant bij voorkeur inheemse en gifvrij geteelde soorten in de tuin.
  • Zorg voor variatie in hoogte: gras, kruidlaag, struikgewas en -indien mogelijk- zelfs bomen.
  • Gebruik geen gif.

Ga voor meer informatie en tuintips naar: www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders

2023 CitizenScience KleinKoolwitje toptien Tuintelling Tuinvlindertelling