Nieuwsbericht

Vlinderbroeder Frans Melkert overleden

maandag 21 september 2020

Dit weekend bereikte ons het trieste bericht dat broeder Frans is overleden. Broeder Frans Melkert, die ook wel de vlinderbroeder werd genoemd was in 1957 ingetreden als Benedictijner monnik in de Sint-Adelbertabdij te Egmond-binnen.

Broeder Frans en Titia Wolterbeek bij de uitreiking van de Gouden Vlinder. Broeder Frans en Titia Wolterbeek bij de uitreiking van de Gouden Vlinder.

Daar was hij, naast natuurlijk de dagelijkse kloosterzaken, actief met het kweken van vlinders en het opzetten en onderhouden van een schitterende vlindertuin bij de abdij. Hij was een zeer nauwkeurig observator en schreef diverse artikelen, zowel in Entomologische Berichten, als in het Vlaamse tijdschrift Orchis en natuurlijk ook in ’Vlinders’ van De Vlinderstichting. 

Door zijn enthousiasme wist hij velen te inspireren en heeft hij gezorgd voor een grote groep vlinderliefhebbers en vlindertellers. In 2012 werd hij door De Vlinderstichting onderscheiden met een Gouden Vlinder. voor al zijn verdiensten voor vlinders en vlinderbescherming in Nederland. We zullen Broeder Frans missen. 

Gouden vlinder voor Frans Melkert

Hij heeft veel gekweekt aan vlinders en heeft ook erg veel naar het gedrag van vlinders gekeken. Jaren was hij actief met waarnemingen voor De Vlinderstichting. Hij publiceerde (wetenschappelijke) artikelen in de Entomologische berichten, in het Belgische tijdschrift Orchis en ook in ons eigen tijdschrift Vlinders.

Voor velen was hij een inspirerend persoon en een vraagbaak op gebied van vlinders. Wegens zijn wetenschappelijke werk en zijn uitstraling voor de vlinders een verdiende Gouden Vlinder voor Broeder Frans Melkert', aldus het rapport van de commissie Gouden Vlinders.

FransMelkert GoudenVlinder vlinderbroeder