Nieuwsbericht

Vlinders tellen in het Kuinderbos – een vlinderparadijs!

donderdag 1 juni 2023

Het Kuinderbos in de Noordoostpolder is een prachtig vlindergebied. Naast grote aantallen van bijvoorbeeld landkaartje, koevinkje en bruin zandoogje is het recentelijk ook een vaste vliegplaats van de grote weerschijnvlinder en de grote vos. En er komen nog veel meer soorten voor en het is een van de weinige libellenreservaten in Nederland, dus een gebied dat je zeker een keer bezocht moet hebben.

Het Kuinderbos is een mooi afwisselend gebied. Het Kuinderbos is een mooi afwisselend gebied.

Boswachter Harco van Staatsbosbeheer doet veel om het Kuinderbos voor vlinders aantrekkelijk te maken en te houden, zoals bosrandenbeheer, gefaseerd maaien, maaien en afvoeren en de begrazing afstemmen op vlinders. Dat heeft zijn uitwerking, want het Kuinderbos is inmiddels vele vlindersoorten rijk. Tijdens de vlindertelling in 2022 werden met ongeveer 85 vrijwilligers 2552 vlinders van 27 verschillende soorten geteld.

Help mee en tel mee in het Kuinderbos!

Harco organiseert nu voor de achtste keer een grote vlindertelling in het Kuinderbos. Hij zoekt mensen die het leuk vinden om op zondagmiddag 23 juli (vanaf 13.00 uur) vlinders te komen tellen. Als je (enige) vlinderkennis hebt, is dat heel helpend. Een speciaal voor het Kuinderbos gemaakte presentatie van Kars Veling van de Vlinderstichting is in een YouTube film gegoten. Hierdoor kunnen de vlindertellers zich thuis al optimaal voorbereiden. Kars laat in de film de eigenaardigheden van de verschillende vlindersoorten zien en vertelt welke kenmerkende vlinders je in het Kuinderbos kan spotten.

Op de vlinderteldag zelf (het is maar een paar uurtjes) wordt er in kleine groepjes geteld. Er zijn 30 telroutes, verspreid over het gehele Kuinderbos. Iedereen krijgt een vlinderzoekkaart die je mag houden om thuis verder te speuren. De telresultaten worden die middag meteen bekend gemaakt. Iedereen die meetelt krijgt de uitslag via de mail toegestuurd.

Tel mee!

Help mee om van het Kuinderbos weer de grootste wilde vlindertuin van Nederland te maken en meld je aan bij boswachter Harco Bergman. De telling vindt plaats op zondag 23 juli van 13:00 uur tot ongeveer 15:00 uur in het Kuinderbos (Noordoostpolder). Alle informatie met aanmeldlink vind je via onderstaande link.

Meer info en aanmelden

beheer BruinZandoogje GroteVos GroteWeerschijnvlinder KarsVeling Koevinkje Kuinderbos Landkaartje libellenreservaat vlindertelling