Nieuwsbericht

Waadhoekers actief in donateursidylle

vrijdag 12 oktober 2018

Dit najaar is in Waadhoeke (Friesland) een hele speciale idylle aangelegd; deze idylle is mogelijk gemaakt dankzij de donateurs van De Vlinerstichting. Afgelopen weekend gingen tientallen wijkbewoners en bedrijven uit Waadhoeke aan de slag om deze idylle om te toveren tot een prachtige plek.

Vlinders en bijen hebben bloemen nodig. Om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Helaas hebben vlinders en bijen het moeilijk omdat er nog zo weinig bloemrijke plekken zijn. Dankzij Idylle komt hier verandering in. Een idylle is inheems bloemrijk grasland voor vlinders, bijen en mensen. Inmiddels zijn er al op ruim 60 plaatsen idylles aangelegd. Grote bloemrijke plekken in de stad, het buitengebied of langs sloten of wegen. Heerlijke plekken om te wandelen en te genieten.

Donateursidylle

Inplanten struiken op heuvel donateursidylle Waadhoeke De heuvel van de idylle wordt door enthousiaste omwonenden ingeplant met vlinder- en bijvriendelijke struiken. De heuvel van de idylle wordt door enthousiaste omwonenden ingeplant met vlinder- en bijvriendelijke struiken.

Waadhoeke als winnaar

De idylle in Franeker is geen gewone idylle, maar een die grotendeels is gefinancierd door de donateurs van De Vlinderstichting. Dankzij hun bijdragen kon een prachtige idylle worden aangelegd. Een oproep om locaties aan te dragen waar deze donateursidylle zou kunnen komen leverde tientallen reacties op. Waadhoeke kwam als eerste uit de bus. Er was een prima grote locatie beschikbaar aan de rand van een nieuwbouwwijk, de gemeente wilde graag meewerken en het meest doorslaggevende argument was dat er erg veel mensen bij betrokken waren.

Lokaal draagvlak

Wijkbewoners, scholen en particulieren waren enthousiast voor dit project en wilden ook actief meewerken. Wethouder Dijkstra van Waadhoeke benadrukte in zijn openingswoord van de werkdag het grote belang van dit soort plekken voor biodiversiteit en was vooral erg blij met de grote betrokkenheid van de inwoners van Waadhoeke bij deze idylle.

“Dit soort plekken zouden we nog veel meer moeten hebben”.

Veel werk verzet

Over een paar jaar staat de idylle vol bloemen Over een paar jaar staat de idylle vol bloemen

In totaal is ruim 9000 m2 (!) graslanden omgevormd tot bloemenzee. Door een plaatselijke aannemer werd de bovenlaag met de graswortels losgemaakt en afgevoerd. Vervolgens werd het ingezaaid met een inheems en streekeigen mengsel dat op maat werd samengesteld door de Cruydt-Hoeck. De vrijkomende grond is gebruikt om een heuvel te maken. Op deze heuvel zijn struiken geplant voor vlinders en bijen zoals vuilboom, hondsroos, meidoorn, sleedoorn, aal- en zwarte bes en wilde liguster.

Vlinder- en bijenparadijs

Bijna vijftig inwoners van Waadhoeke, veel uit de naastliggende nieuwbouwwijk, kwamen zaterdag meehelpen. Zo kon er in een korte tijd enorm veel werk worden verzet. Honderden struikjes gingen de grond in, er werden bankjes gemaakt en door leerlingen van CSG Anna Maria van Schurman uit Franeker werd er een prachtig bijenhotel gemaakt. Op de heuvel komen ook nestelplekken voor wilde bijen die zich in gangen in de grond voortplanten. Komend jaar zullen de eerste bloemen gaan bloeien. Over 2 of 3 jaar is de idylle echt bloemrijk. Bij een goed beheer zal deze bloemrijke situatie tientallen jaren blijven. Het wordt een paradijs voor vlinders en bijen, maar ook voor mensen. Er lopen paden doorheen en het is een prachtig wandelgebied.

Een kleurrijker Nederland

Een kleurrijker Nederland, dat is waar De Vlinderstichting aan werkt. Met steun van de Nationale Postcodeloterij hebben we bloemrijke plekken, idylles aangeled. Voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven.

Meer informatie

Met dank aan:

De idylle is mogelijk gemaakt door de donateurs van De Vlinderstichting en met steun van de gemeente Waadhoeke, Westra aannemers en Vermilion. Aan de werkdag werd ook meegewerkt door: Durk Hoveniers, Sake Zittema BV, Bouwbedrijf Van Marrum en De Poiesz uit Waadhoeke.

Idylles in Zuid-Holland of Noord-Brabant aanmelden

In Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben De Vlinderstichting worden nog steeds idylles aangelegd. Hebt u een geschikte locatie? Meld deze dan bij ons aan. 

Voor idylles zijn de volgende (flexibele) voorwaarden van toepassing:

  • De eigenaar van de grond wil actief meewerken en is op de hoogte van de aanvraag.
  • De locatie voor een idylle is ongeveer 0,5 tot 2 ha (in stedelijk gebied vaak wat kleiner).
  • De locatie is vrij toegankelijk, zodat mensen er van kunnen genieten.
  • We willen duurzaam inzaaien, dus de locatie moet minimaal 5 jaar beschikbaar zijn.
  • Er zijn mensen/organisaties uit de omgeving betrokken bij het ontwerp, voorlichting, onderhoud en/of monitoring
Idylle aanmelden

Weet je een goede locatie in Zuid-Holland of Noord-Brabant die voldoet aan de voorwaarden? Meld hem dan hier aan om mogelijk als idylle in aanmerking te komen.

donateursidylle Idylle Waadhoeke