Nieuwsbericht

Anders maaien gaat niet vanzelf: Kennisdag Ecologisch Bermbeheer

dinsdag 27 september 2022

Ecologisch bermbeheer staat volop in de belangstelling. Op veel plekken zie je bermen en groenstroken waar anders wordt gemaaid dan voorheen. Bij veel gemeenten zijn berichten over biodiversiteitscrisis en insectensterfte aanleiding geweest voor grotere aandacht daarvoor in het beheer. Maar veranderingen in beleid en beheer gaan niet vanzelf en leveren ook onzekerheid en weerstand op.

Bloemrijke berm eind augustus. Bloemrijke berm eind augustus.

Binnen gemeenten, provincies en waterschappen die willen overschakelen, maar ook bij aannemers en loonbedrijven die deze andere werkwijze gaan toepassen, gaat een omschakeling naar ecologisch beheer niet vanzelf. En als dan een beleid is geformuleerd, moeten ook de bewoners daarmee vertrouwd worden gemaakt. Er zijn mensen die zich vreselijk ergeren aan die rommel, zoals ze overstaande vegetatie noemen. Maar er zijn ook anderen die zich juist voor de maaimachine werpen wanneer er in de zomer tijdens de bloeiperiode wordt gemaaid.

Successen en mislukkingen

Over deze onderwerpen en veel meer gaat de Kennisdag Ecologisch Bermbeheer, die op vrijdag 30 september van 13.00 uur tot 16.30 uur wordt gehouden. We zijn te gast bij de gemeente Lansingerland. Die is al een aantal jaren bezig met een andere, meer ecologische manier van beheer van bermen en groenstroken. Ook bij Lansingerland gaat dat niet vanzelf en op deze middag zullen de successen, maar ook de uitdagingen en mislukkingen aan de orde komen.

Programma

Bij gefaseerd maaien blijft altijd een deel (15-30%) van de vegetatie staan. Bij gefaseerd maaien blijft altijd een deel (15-30%) van de vegetatie staan.

Over omgevingsmanagement horen we meer van een grote ontgrondingsfirma, die soms op veel weerstand vanuit de omgeving stuit. Hoe gaan ze daarmee om, en wat kunnen wij daarvan leren bij ons andere bermbeheer? Ook aannemers komen aan het woord over hoe ze ecologisch bermbeheer intern en extern voor het voetlicht brengen.

Communicatie

Communicatie is enorm belangrijk bij deze processen. Er zal uitgebreid worden stil gestaan op welke manier die communicatie de meeste impact heeft, maar ook waar de valkuilen liggen.

Manon Wieringa, cursusleider Kleurkeur: 'Tijdens de cursussen Kleurkeur wordt communicatie als de belangrijkste voorwaarde gezien voor het succesvol uitvoeren van ecologisch bermbeheer. De moeite waard om daar een kennisdag aan te wijden.'

Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de rol van de sociale media. Via deze kanalen komen klachten van burgers soms snel en ongenuanceerd bij honderden of duizenden mensen. Hoe ga je daarmee om? Maar ook: hoe kun je de sociale media gebruiken om meer draagvlak te krijgen voor een overgang naar ecologisch beheer?

Deze dag is voor opdrachtgevers als gemeenten en waterschappen, maar ook voor de uitvoerders van het beheer, de aannemersbedrijven en loonwerkers. Er is ruimschoots tijd voor interactie en het is dan ook meer dan alleen maar wat presentaties bijwonen. Ook in de ruime pauzes is er gelegenheid om contacten te leggen of verstevigen en om te leren van elkaar.

Opgeven kan op de website van de Vlinderstichting. We zijn te gast in de raadszaal van de gemeente Lansingerland waar niet meer dan honderd personen in kunnen, dus wees er snel bij.

Kleurkeur

Deze kennisdag is één van de vele activiteiten die we ondernemen om de strijd voor meer kleur in onze bermen te winnen. Wil je hier meer over lezen? bekijk dan eens onze pagina over kleurkeur, waarop je ons cursusaanbod kan terugvinden. Hier staat heel veel informatie over ecologische bermbeheer en waarom wij ons hiervoor inzetten.

Lees verder

2022 berm EcologischBermbeheer KarsVeling kennisdag maaien Natuurbericht