Kennisdag Ecologisch Bermbeheer

De eerstvolgende kennisdag vindt plaats op donderdag 14 september bij Cruydt-Hoeck in Friesland. 
VOL! Aanmelden is niet meer mogelijk.

De Vlinderstichting organiseert twee keer per jaar een Kennisdag Ecologisch Bermbeheer. Op deze dag lichten we een aspect van ecologisch bermbeheer uit. Sprekers uit het Kleurkeur team en externe sprekers werken samen om een interessante en vooral leerzame dag neer te zetten. Bovendien telt deze bijeenkomst als kennisdeling voor het behoud van je persoonscertificaat Kleurkeur. Voor ecologen die werken met Kleurkeur is deze kennisdag verplicht.

Kennisdag met een blauw tintje

De Kennisdag Ecologisch Bermbeheer van dit najaar heeft een blauw tintje. Nederland is bij uitstek een waterland. Met 300.000 km aan sloten is er veel potentieel voor biodiversiteitsherstel in deze watergangen. Kleurkeur Blauw is een nieuw instrument die de biodiversiteit in watergangen stimuleert.

Kom op donderdag 14 september naar de Kennisdag Ecologisch Beheer van Watergangen en leer meer over een ecologische aanpak in de blauwe dooradering.

Kleurkeur Blauw is ontwikkeld door De Vlinderstichting en Groenkeur, in samenwerking met waterschappen, gemeenten, sportvisserij, RAVON, FLORON en (groen)aannemers.

Kennisdag Ecologisch Beheer van Watergangen

In het kader van biodiversiteitsherstel zien we in bermen en groenstroken in de openbare ruimte al veel inspanningen in de vorm van gefaseerd maaien, het maaisel afvoeren en de ontwikkeling van nieuwe machines waarvan de ecologisch prestaties net zo belangrijk worden als de economische prestaties. Maar ook in de blauwe dooradering komt er steeds meer het besef dat het anders kan en anders moet. We zien ook daar steeds vaker dat sloten niet meer volledig geschoond worden, om ook daar flora en fauna te sparen en de biodiversiteit in deze veelzijdige natte systemen te bevorderen.

Omdat er steeds vaker de vraag kwam, naar uniforme richtlijnen voor het ecologisch beheren van watergangen, wordt er door De Vlinderstichting en Groenkeur al een tijdje gewerkt aan een beoordelingsrichtlijn voor watergangen. Deze beoordelingsrichtlijn zal de naam Kleurkeur Blauw gaan dragen. Tijdens deze kennisdag lichten we deze nieuwe blauwe lijn graag toe.

Waterschap Hunze en Aa’s zal wat vertellen over hoe zij in samenspraak met hun onderhoudsmedewerkers een manier van beheren hebben ontwikkeld die ze ‘onderhoud op de leefomgeving’ noemen.

We zijn te gast bij Cruydt-Hoeck in Friesland. Ook zij zullen een presentatie geven over hoe er ecologisch verantwoord ingezaaid kan worden in de groenblauwe dooradering.

In de middag krijgen we een inkijkje van Cruydt-Hoeck als bedrijf. In kleine groepjes krijgen we een rondleiding over hun terrein. Ook is er de mogelijkheid om mensen uit het Kleurkeurteam te spreken en je vragen voor te leggen.

Kortom, een leerzame dag vol met mogelijkheden om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Schrijf je snel in door middel van onderstaand formulier.

Alle informatie op een rij

Wat: Kennisdag Ecologisch (Berm)Beheer

Datum: donderdag 14 september 2023

Tijd: 09.30 – 17.00 uur

Locatie: Friesland

Thema: Ecologisch Beheer van Watergangen

Prijs: € 60,- per persoon (incl. BTW)

 

Programma

09.30 - 10.00u: Inloop met koffie/thee en Friese lekkernij

10.00 - 11.00u: Presentaties

  • Anthonie Stip, projectleider bij De Vlinderstichting, over Kleurkeur Blauw: de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor watergangen.
  • Paul Hendriks, Waterschap Hunze en Aa’s, over beheer van watergangen in de praktijk.

11.00 - 11.30u: Pauze

12.30 - 12.45u: Presentaties

  • Piet Regnerus, gemeente Noardeast-Fryslân, over innovaties in maai- en schoonmachines.
  • Gastheer Cruydt-Hoeck over ecologisch verantwoord inzaaien in de groenblauwe dooradering.

12.45 - 13.30u: Lunch

13.30 - 16.00u: Buitenprogramma

  • Rondleiding over het terrein van Cruydt-Hoeck
  • Netwerken
  • Vragen stellen aan het Kleurkeurteam

16.00 - 17.00u: Borrel

Aanmelden Kennisdag 14 september 2023

VOL! Aanmelden is niet meer mogelijk.