Nieuwsbericht

Boer zoekt vlinder

dinsdag 3 september 2019

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting starten een unieke samenwerking en ontwikkelen met elkaar een monitoringsprogramma waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren. Bij het meten gaat het voornamelijk om nachtvlinders, die de boeren gaan tellen met behulp van een emmer met daarin een LED-lamp.

Verschillende boeren in Nederland zullen de komende tijd vlinders tellen om een beeld te krijgen van hoeveel van die beestjes er op hun bedrijf rondvliegen. Het meetnet in ontwikkeling heet Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden, oftewel BIMAG.

Gegevens uit agrarisch gebied

Boeren gaan zelf aan de slag met een emmer met daarin een LED-lamp. Boeren gaan zelf aan de slag met een emmer met daarin een LED-lamp.

Unieke samenwerking

In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat de soorten insecten en met name de biomassa van insecten in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting reden om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht en met elkaar BIMAG te ontwikkelen.

Boeren in Nederland gaan zelf meten

Akkerbouwers, tuinders, melkveehouders, van gangbaar tot biologisch. Diverse boeren verspreid over heel Nederland doen mee. Zij starten met het zelf meten van dag- en nachtvlinders, met behulp van een telroute en een LedEmmer.

 

"De meeste natuurliefhebbers zijn bezig in de natuur of hun eigen tuin en daar worden dan vlinders geteld. Maar van het gewone boerenland hebben we heel weinig cijfers."

Herstel van biodiversiteit

Uitgangspunt van het BIMAG project is er in het agrarisch gebied samen met boeren dag- en nachtvlinders worden geteld. Met dit project worden boeren in staat gesteld om mee te werken aan meerjarig onderzoek naar insectenstanden in landbouwgebieden. Daarnaast wordt door het zelf uitvoeren van metingen het perspectief van de boer meegenomen in biodiversteitsherstel.

Waarom doen agrarische ondernemers mee?

Veel agrarische ondernemers ondernemen al actie voor biodiversiteit op het erf. Het is tot dusver niet duidelijk welke positieve effecten deze maatregelen hebben op insectenpopulaties. Door middel van monitoring krijgen agrarische ondernemers beter inzicht wat goed werkt voor de biodiversiteit op uw erf en percelen.

De Vlinderstichting en het CBS zijn aangesloten bij het project om de monitoringsdata te analyseren om zo (algemene) adviezen te geven over effectieve aanpassingen op het boerenerf en percelen. Op deze manier werken agrarische ondernemers zelf actief mee aan de versterking van biodiversiteit op het bedrijf.

 

Meer over dit project

 

AgrarischNatuurbeheer BIMAG LedEmmer Nachtvlinders onderzoek