Nieuwsbericht

De eerstelingen van 2012

maandag 2 januari 2012

Op de eerste dag van het nieuwe jaar, 1 januari 2012 zijn er zeven soorten nachtvlinders gemeld via Telmee en Waarneming.nl. Het gaat zowel als soorten die op licht afkwamen als om vlinders aangelokt door stroop.

Het was een zacht begin van het nieuwe jaar, waarbij de nachttemperatuur niet beneden de 5 graden kwam. Dat heeft er voor gezorgd dat er al flink wat vlinderwaarnemingen zijn doorgegeven. Door het gebrek aan zon overdag zijn er op 1 januari 2012 geen dagvlinders gemeld, maar wel zeven soorten nachtvlinders. Op licht werden de grote en kleine wintervlinder gevonden en ook de kleine voorjaarsspanner. Op stroop waren er ook flink wat vangsten. In Zuid-Limburg, waar door Marcel Prick zeer regelmatig wordt gestroopt, werden maarliefst 28 zwartvlekwinteruilen geteld, maar ook zijn er daar en op andere plaatsen in het land meldingen van de roodkopwinteruil, wachtervlinder en bosbesuil.

Hoewel de nachttemperaturen wel wat omlaag gaan deze week blijft vorst uit en zullen dus nog steeds flink nachtvlinders kunnen worden gevonden. We zijn benieuwd wat er deze week nog zal worden gezien. Graag uw waarnemingen doorgeven op Telmee of Waarneming.nl.

GroteWintervlinder KleineVoorjaarsspanner KleineWintervlinder waarnemingen Zwartvlekwinteruil