Nieuwsbericht

Genieten van motten op de Nationale Nachtvlindernacht

dinsdag 24 augustus 2021

Ook dit jaar is er een Nationale Nachtvlindernacht, op 3 en 4 september. De zon gaat dan om ongeveer tien voor half negen onder en dat betekent dat voor half tien de eerste nachtvlinders gezien kunnen worden. Op vele plaatsen, verspreid door het land, staan lichtinstallaties en worden nachtvlinders gelokt met stroop. Het is dé kans om kennis te maken met de boeiende wereld van de nachtvlinders.

Ook weeskinderen zijn actief begin september en misschien dat u dit rood weeskind te zien krijgt als u meedoet met de nationale Nachtvlindernacht. Ook weeskinderen zijn actief begin september en misschien dat u dit rood weeskind te zien krijgt als u meedoet met de nationale Nachtvlindernacht.

Nachtvlinders zijn overal aanwezig, maar worden niet zo makkelijk gezien. Ze worden ook wel motten genoemd, hoewel die naam een wat negatieve lading heeft. Begin september zijn er volop mooie soorten actief, zoals de essengouduil, goudgele boorder en de lieveling. In onderstaande tabel vindt u een lijstje van soorten die in deze week hun vliegpiek (horen te) hebben. Hier zitten enkele zeer zeldzame soorten bij.

Wat is er te zien?

Het blauw weeskind bijvoorbeeld, die de laatste jaren steeds vaker wordt waargenomen. Een andere mooie trekvlinder waar we, vooral langs de kust, met de juiste wind kans op maken is de roodstreepspanner. Ook voor de binnenlandse zandgronden is er kans op mooie soorten, zoals de late heide-uil of de roestuil. Ook op stroop zijn in september leuke nachtvlinders te verwachten, zoals de grote en spectaculair gekleurde weeskinderen. Zowel het rood als het karmozijnrood weeskind zijn niet zeldzaam. Uiteraard is het succes mede afhankelijk van het weer, maar hoe dat ook uitpakt, er is altijd wat te beleven bij de lamp en op de stroop.

 

Meetellen

Op licht kunnen we ook veel fraaie motten verwachten, zoals deze essengouduil. Op licht kunnen we ook veel fraaie motten verwachten, zoals deze essengouduil.

Deze nacht is niet alleen voor al deze mooie vlinders, maar natuurlijk ook om mensen kennis te laten maken met nachtvlinders. Om 20:22 uur gaat de zon onder, waardoor het gemakkelijker is om bezoekers te krijgen dan midden in de zomer als het pas na elven donker wordt. We zijn benieuwd of er veel mensen langskomen, want er is steeds meer aandacht voor nachtvlinders! Het lijkt erop dat de nachtvlindernacht van 2021 fysiek door kan gaan, in tegenstelling tot de vorige editie.

Excursies

We willen de mensen die een excursie willen organiseren dan ook vragen om deze aan te melden op de website. Op 27 augustus bekijken we de mogelijkheden omtrent COVID-19 en of de excursies ook echt fysiek door kunnen gaan en of bezoekers welkom zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden. Hou de website daarvoor in de gaten. In ieder geval vragen wij iedereen om de waarnemingen van nachtvlinders in te voeren via de portalen van het meetnet nachtvlinders, telmee.nl of waarneming.nl.

We wensen alle nachtvlinderaars en de eventuele bezoekers veel plezier en succes op deze Nationale Nachtvlindernacht!

Via deze link kunt u een locatie of excursiepunt aanmelden waar bezoekers welkom zijn.

2021 KarsVeling Nachtvlindernacht Nachtvlinders Natuurbericht september vliegpiek