Nieuwsbericht

Geweldig vlinderweekend

maandag 4 maart 2024

Het zal u niet zijn ontgaan, maar afgelopen weekend, 2 en 3 maart, waren er enorm veel vlinders actief. De relatief hoge temperatuur, maar vooral de flinke zonnige perioden hebben de vlinderoverwinteraars verlokt actief te worden.

Citroenvlinder laat zich opwarmen door de zon. Citroenvlinder laat zich opwarmen door de zon.

Vooral de citroenvlinder is enorm veel gemeld op de invoerportalen. Dit is een van de vlinderoverwinteraars en hij kan dus snel reageren op goede omstandigheden. Citroenvlinders zijn bovendien zeer mobiel en vliegen vele kilometers op een dag. Omdat ze groot en felgeel zijn (de mannetjes tenminste en die zijn nu vooral actief) vallen ze enorm op. Er zijn meer dan 3.000 doorgegeven, maar ongetwijfeld waren er nog heel veel meer.

Overwinteren

Ook dagpauwoog en gehakkelde aurelia zijn vele malen gemeld. Ook dit zijn vlinderoverwinteraars. Ze zijn wel minder vliegerig en ze zijn veel minder fel gekleurd dan de citroenvlinder. Ze worden daarom wat sneller over het hoofd gezien. Toch zijn er honderden waargenomen. Normaliter zou de kleine vos bij de top vier moeten zitten, maar deze soort is de afgelopen jaren enorm achteruitgegaan. Ze zijn wel gezien, maar vooral in het noorden en westen van het land, waar ze nog redelijk veel voorkomen.

De meest gemelde vlinders afgelopen weeken: v.l.n.r. in volgorde van talrijkheid: citroenvlinder, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, grote vos, kleine vos en atalanta. De meest gemelde vlinders afgelopen weeken: v.l.n.r. in volgorde van talrijkheid: citroenvlinder, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, grote vos, kleine vos en atalanta.

Sterke toename

Ook komen er al af en toe popoverwinteraars tevoorschijn, zoals het boomblauwtje. Ook komen er al af en toe popoverwinteraars tevoorschijn, zoals het boomblauwtje.

Opvallend is dat er afgelopen weekend bijna twee keer zoveel grote vossen zijn gemeld als kleine vossen. Dat is bijzonder als je weet dat een jaar of tien tot vijftien geleden de grote vos nauwelijks in ons land voorkwam. Deze is juist sterk toegenomen en is vooral in het vroege voorjaar zeer actief en opvallend. Ook de atalanta was regelmatig aanwezig.

Klein aantal

Naast deze vlinderoverwinteraars beginnen de vlinders die als pop de winter hebben doorgebracht tevoorschijn te komen. Dat zijn er nog maar heel weinig en waarschijnlijk vlinders waarvan de pop op een zeer beschut en warm plekje hing. Deze soorten – zoals de koolwitjes, het bont zandoogje en het boomblauwtje – zullen de komende weken meer te zien zijn.

Meetnetten

De Vlinderstichting zoekt altijd enthousiaste tellers die mee willen helpen met routes lopen. Help u mee?

Lees verder

2024 AglaisIo AglaisUrticae Atalanta Citroenvlinder Dagpauwoog GehakkeldeAurelia GonepteryxRhamni GroteVos KarsVeling KleineVos Natuurbericht NymphalisPolychloros PolygoniaCAlbum VanessaAtalanta Vlinderoverwinteraars waarneming