Nieuwsbericht

Meer aandacht voor natuurvriendelijk bermbeheer

maandag 12 oktober 2020

De Vlinderstichting merkt dat er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor natuurvriendelijk beheer van bermen en groenstroken. Want gemeenten en andere beheerders van bermen en groenstroken kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

De sterke achteruitgang van biodiversiteit in het algemeen en die van insecten in het bijzonder, heeft veel mensen en organisaties wakker geschud. En dat leidt tot allerlei initiatieven om te proberen de achteruitgang te stoppen. Er zijn al een paar goede voorbeelden. 

Voorbeelden uit de praktijk

Veel planten en dieren kunnen zich in wegbermen prima voortplanten. Veel planten en dieren kunnen zich in wegbermen prima voortplanten.

Beter maaien

Zo nam het college van de gemeente Aa en Hunze deze week de beslissing om een cyclomaaier aan te schaffen ten behoeve van ecologisch bermbeheer. Met deze nieuwe cyclomaaier kan worden gemaaid en afgevoerd waardoor er veel meer bloemen in de bermen tot ontwikkeling kunnen komen. De veel gebruikte klepelmaaier zorgt voor een sterke verruiging en weinig bloemen. Mede door druk vanuit de bewoners van Aa en Hunze wordt op diverse plekken in de gemeente overgegaan op ecologisch bermbeheer.

Prachtlint

Een ander concreet voorbeeld is het burgerinitiatief ‘prachtlint’ in de Alblasserwaard. Deze is al jaren bezig om zoveel mogelijk partners in de regio samen te brengen om zo te komen tot meer natuurwaarden. Inmiddels hebben zich al heel veel partijen bij Prachtlint aangesloten. In oktober leidde De Vlinderstichting vijftig mensen op van gemeenten, waterschap en natuurorganisaties. Ook boeren en particulieren uit de Alblasserwaard deden mee. We zullen dit zeker terug gaan zien in nog meer natuur.

Bermen voor insecten

Bermen en groenstroken zijn belangrijk voor allerlei insecten. Voor het donker pimpernelblauwtje (een zeldzame vlinder) is het zelfs het enige leefgebied! Dat zulk leefgebied kwetsbaar is bleek afgelopen zomer, toen een maaimachine van het Waterschap het enige leefgebied van het donker pimpernelblauwtje vernietigde. De provincie Limburg heeft het voornemen om het waterschap een dwangsom van honderdduizend euro op te leggen als er nog een keer illegaal gemaaid wordt. 

Lees meer over het donker pimpernelblauwtje

Kleurkeur - voor meer kleur in de berm

Alle reden om goed om te gaan met bermen en ze ecologisch te beheren, vindt De Vlinderstichting. Daarom werd in 2019 Kleurkeur gelanceerd. Binnen Kleurkeur gaan opdrachtgevers, zoals gemeenten en waterschappen, samen met de opdrachtnemer het beheer zodanig uitvoeren dat de natuurwaarden worden behouden of verbeterd. We zien de belangstelling hiervoor sterk toenemen en velen volgen de Kleurkeur-cursussen. Zo krijgen we echt meer kleur en meer biodiversiteit in onze bermen!

Alles over Kleurkeur

 

2020 berm Kleurkeur Natuurbericht