Nieuwsbericht

Herstel leefgebied grote vuurvlinder in De Wieden gestart

maandag 21 oktober 2019

Een flinke schep veengrond wordt verwijderd uit de oever van een sloot in De Wieden. Zo is vrijdag 11 oktober de officiële start gemaakt met een nieuw traject waarbij onder regie van de provincie Overijssel slootoevers van zowel particulieren als Vereniging Natuurmonumenten worden verbeterd voor allerlei bijzondere veensoorten, waaronder de grote vuurvlinder.

Een flinke schep veengrond wordt verwijderd uit de oever van een sloot in De Wieden. Een flinke schep veengrond wordt verwijderd uit de oever van een sloot in De Wieden.

De aanwezige Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en wethouder Bram Harmsma van Steenwijkerland zijn blij dat er nu kan worden gestart met de uitvoering. "Voorafgaand aan deze grote schep is er een heel traject geweest met diverse adviseurs en overleg met particulieren en Natuurmonumenten", zegt projectleider Gerco Dam van de provincie. "Het wachten is nu op het ontstaan van geschikte eiafzetplekken en nectarvoorzieningen in de vorm van waardplanten en bloemen voor verschillende bijzondere vlinders."

Zeer zeldzaam

De belangrijkste doelsoort voor dit project is de grote vuurvlinder. Al sinds 2007 is de grote vuurvlinder verdwenen uit De Wieden. Wel weet ze nog steeds stand te houden in twee andere gebieden: de Weerribben en het Friese gebied Rottige Meente. Het doel van dit project is om 6,5 kilometer nieuw leefgebied aan te leggen in De Wieden, wat slechts enkele kilometers zuidelijker ligt. Ook andere soorten zoals de vlinder zilveren maan, de otter en bijvoorbeeld de watersnip gaan hiervan profiteren.

Niet eenvoudig

De kunst bij deze ingreep is om warme situaties te creëren met volop waterzuring. De grote vuurvlinder is namelijk erg kieskeurig en kan niet leven zonder deze plant. Het is niet eenvoudig om het benodigde leefgebied aan te leggen. Toch is de huidige inschatting dat dit de laatste jaren iets makkelijker is geworden. Dit komt doordat de vuurvlinder veel gebruik maakt van slootkanten, mogelijk onder invloed van de klimaatverandering.

Kans op uitbreiding

Als het project slaagt, is een belangrijk eerder vastgesteld doel grotendeels gerealiseerd: de aanleg van tien kilometer sloten die geschikt zijn voor de grote vuurvlinder in het noordelijk deel van De Wieden. Aangezien de grote vuurvlinder enkele kilometers verderop in de Weerribben haar meest zuidelijke populatie heeft, is het vervolgens eerst nog geduldig wachten op de aankomst van binnenvliegende vlinders. Om de kans hierop flink te verhogen wordt door de provincie Overijssel in samenwerking met Natuurmonumenten gewerkt aan het realiseren van een verbindingszone ten oosten van het Giethoornse Meer, tussen De Wieden en de Weerribben. Zodra deze en een tweede noordelijke verbindingszone tussen de Weerribben en het gebied Brandemeer goed gaan functioneren, ontstaat een robuust moerasgebied van meer dan tienduizend hectare die de instandhouding van diverse natura 2000-soorten gaat verbeteren.

De grote vuurvlinder is in Nederland ernstig bedreigd. Vanaf de jaren '50 ging de grote vuurvlinder constant achteruit, door het steeds verder verdwijnen van het leefgebied van de vlinders. De Vlinderstichting trok aan de bel en dankzij gericht beschermingswerk is het gelukt om deze bijzondere soort te behouden.

Lees meer

2019 beheer bescherming GroteVuurvlinder Natuurmonumenten Overijssel TienVoor12