Grote vuurvlinder

Bijna verdwenen

De grote vuurvlinder is in Nederland ernstig bedreigd. Vanaf de jaren '50 ging de grote vuurvlinder constant achteruit, door het steeds verder verdwijnen van het leefgebied van de vlinders. De Vlinderstichting trok aan de bel en dankzij gericht beschermingswerk  is het gelukt om deze bijzondere soort te behouden. 

Bescherming blijft nodig

De bescherming van de grote vuurvlinder is sinds de ontdekking een belangrijk onderdeel van de natuurbescherming in Zuidoost-Friesland en Noordwest-Overijssel. Om de toekomst van de grote vuurvlinder veilig te stellen, wil De Vlinderstichting samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel werken aan de uitbreiding van het leefgebied.

Directeur Titia Wolterbeek van De Vlinderstichting:

"Het zou prachtig zijn als we de grote vuurvlinder terug in De Wieden kunnen krijgen. Daarom starten we in 2016 met de uitvoering van het plan ‘Verhuizing grote vuurvlinder naar De Wieden’. Binnen vijf jaar willen we resultaten hebben."

Wat moet er gebeuren?

Er moet een betere verbinding komen tussen De Weerribben en De Wieden. Er is al een faunapassage, maar de route ernaar toe is niet geschikt voor vlinders. De grote vuurvlinder heeft hele specifieke eisen. Zijn waardplant is de waterzuring - daarop legt hij zijn eitjes - en die komt hier volop voor, dus hopelijk krijgen we deze prachtige vlinder zo weer terug in De Wieden. 

Vele diersoorten profiteren

Ook andere dieren profiteren van deze maatregelen. Vlinders en insecten als bijen, maar ook sprinkhanen kunnen zich via die hooilandjes verplaatsen tussen De Wieden en De Weerribben. Daarmee zijn deze plekjes ook weer interessant voor vogels die zich met al deze diertjes voeden. 

Help mee

Ook meehelpen de grote vuurvlinder te beschermen? Steun dan het werk van De Vlinderstichting. Dankzij uw bijdrage kunnen wij zorgen dat bedreigde vlinders niet uitsterven!

Help mee om vlinders te beschermen

Meer lezen over de grote vuurvlinder