Nieuwsbericht

IJzerhard ook in het donker in trek

donderdag 27 oktober 2011

Het is bekend dat ijzerhard (Verbena) overdag de nodige dagvlinders aantrekt. Maar ook ’s avonds is een bezoekje aan deze plant aan te raden, want ook nachtvlinders komen af op de nectar van deze plant, zeker nu er niet veel andere planten meer bloeien.

IJzerhard, met name Verbena bonariensis, staat stevig in de Top Tien van goede nectarplanten voor dagvlinders. Momenteel bloeit deze plant volop en op een mooie zonnige dag zijn daarop en op klimop en herfstaster de laatste vlinders te vinden. In het afgelopen weekend zijn veel waarnemingen van kleine vos en dagpauwoog afkomstig van ijzerhard (zie het recente bericht daarover).

Maar ook als het donker wordt blijken de planten gebruikt te worden. Zo werden er op de relatief zachte avond van 26 oktober drie windevedermotten (Emmelina monodactyla) op gezien. Deze algemene micro’s dronken met hun lange roltong van de nectar die onderin de kroonbuisjes te vinden is. Ook zat er nog een huismoeder op te drinken. Dit is een laat exemplaar, want normaal gesproken vliegt deze soort tot begin oktober. Het was niet eens een erg afgevlogen exemplaar en zag er nog heel redelijk uit, dus misschien dat het een vlinder is van de partiële tweede generatie die af en toe voorkomt. Dan zouden er de komende dagen nog meer meldingen kunnen volgen. Ook andere nachtvlinders zijn momenteel op bloemen aan te treffen zoals agaatvlinder en bruine herfstuil. De komende weken zullen nog meer nachtvlinders actief worden, vooral diverse winteruilen, dus hou ’s nachts de bloemen (ook van klimop en herfstaster) in de gaten de komende tijd.

Huismoeder IJzerhard nectarplant