Nieuwsbericht

Inspraakreactie De Vlinderstichting op Structuurvisie

donderdag 15 september 2011

De Vlinderstichting heeft gereageerd op de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We verwachten negatieve gevolgen voor vlinders en libellen als de voornemens uit deze visie worden uitgevoerd.


Een van de voornemens in de visie is dat diverse verbindingszones niet meer worden aangelegd. Een van de soorten die hiervan het slachtoffer kunnen worden is de grote vuurvlinder. Deze Europees beschermde soort heeft in Nederland nog twee populaties. Als de robuuste verbindingszone de Natte As niet wordt aangelegd, zoals in de visie wordt voorgesteld, worden deze twee straks niet met elkaar verbonden. Met de uitvoering van het nieuwe plan wordt de hoop op een duurzame toekomst voor de kleinste populatie, in de Rottige Meente, een stuk kleiner. De grote vuurvlinder, waarvan de ondersoort batava alleen maar in Nederland voorkomt, wordt daarmee veel kwetsbaarder.

In de reactie geeft De Vlinderstichting aan dat voordat deze beslissing wordt genomen, eerst goed moet worden onderzocht wat die wijzigingen betekenen voor individuele soorten. Door het niet aanleggen van de robuuste verbindingszones wordt natuur minder goed beschermd. Populaties kunnen hierdoor op de langere termijn zelfs verdwijnen. Lees hier de hele inspraakreactie van De Vlinderstichting.

Vlinderstichting