Nieuwsbericht

Kleurkeur is operationeel

zaterdag 13 juli 2019

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in 2019 Kleurkeur ontwikkeld: voor ecologisch bermbeheer. Kleurkeur gaat zorgen voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken.

Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer. Door het intensieve gebruik van ons land worden bermen en groenstroken namelijk steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. 

Bloemrijke bermen zijn nodig om de achteruitgang van insecten zoals bijen en vlinders te stoppen. Met goed bermbeheer, dankzij Kleurkeur kan de natuurkwaliteit aanzienlijk verbeteren!

 

Alles over Kleurkeur

 

Niet zo...

Zo moet het niet. Klepelen (het verhakselen en laten liggen van de vegetatie) is slecht voor de biodiversiteit en niet toegestaan binnen Kleurkeur.

maar zo!

Door bermen op de juiste manier te beheren en eventueel in te zaaien komen er meer bloeiende bloemen en krijgen insecten zoals vlinders en bijen meer kans om te overleven (Foto: Patrick Jansen).

Bijdragen aan biodiversiteit

Bermen en groenstroken maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlandse landoppervlak. In een steeds intensiever gebruikte omgeving worden bermen steeds belangrijker. Er kunnen allerlei zeldzame planten en dieren voorkomen, maar dat is het wel belangrijk dat ze op de juiste manier beheerd worden! KLeurkeur biedt de handvaten om dat te doen. 

Het werken met Kleurkeur kan dan ook worden beschouwd als een constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit.

 

Alles over kleurkeur

Cursus Kleurkeur

Wilt u met Kleurkeur aan de slag? Dan is het noodzakelijk om eerst de Basiscursus te volgen. Op deze dag behandelen we de inhoud van het Kleurkeur uitgebreid. Na afloop van de Basiscursus kunt u met Kleurkeur aan de slag .

Meer over de cursus

2019 berm keurmerk Kleurkeur natuurontwikkeling