Nieuwsbericht

Meer bloemen voor vlinders, bijen en mensen: Idylle

donderdag 25 juli 2013

Er is erg veel aandacht geweest voor het verontrustende rapport van het Europees Milieu Agentschap (EEA) over de dramatische achteruitgang van graslandvlinders in Europa. Het verdwijnen van bloemen wordt als belangrijke oorzaak genoemd. Samen met de PostcodeLoterij is De Vlinderstichting het project Idylle gestart die op allerlei plaatsen zal zorgen voor meer bloemen.

De Vlinderstichting heeft een belangrijke rol gespeeld bij de samenstelling van de rapportage. De graslandvlinders laten in Europa een achteruitgang zien van 50% over twintig jaar. De oorzaken moeten we zoeken in het veranderende landgebruik, vooral in het agrarisch gebied. Voor een deel (en dat speelt in Nederland) worden graslanden zeer intensief gebruikt en bemest. Hierdoor verdwijnen de bloeiende planten en hou je alleen groene weiden over waar vlinders niet te zoeken hebben. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen werkt niet in het voordeel van vlinders. In Zuidoost-Europa speel, naast die intensivering, ook dat er graslanden niet meer worden gebruikt en het probleem is hier dus juist extensivering. Deze graslanden werden kleinschalig begraasd. Een boertje liep er regelmatig met een paar koeien, schapen of geiten langs en zo bleef het bloemrijke grasland in stand. Steeds meer herders verdwijnen echter en dat betekent dat de graslanden verruigen en uiteindelijk struweel en bos worden. Ook hier hebben de graslandvlinders geen geschikt leefgebied.

Dit jaar is De Vlinderstichting begonnen met het project Idylle, daartoe is staat gesteld door de Nationale PostcodeLoterij. Doel van Idylle is het maken van bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. Zonder er echt reclame voor gemaakt te hebben zijn er meer dan 120 aanmeldingen bij ons binnengekomen. Veel mensen zien de problemen en willen graag meewerken om vlinders en bijen te steunen. Inmiddels zijn we al bij een heel aantal aangeboden locaties langs geweest. We bespreken dan de kansen en kijken of de locatie geschikt is, of er voldoende draagvlak is in de omgeving en of er voldoende mensen mee willen werken en natuurlijk of de locatie geschikt is voor vlinders en bijen. De eerste plekken zijn al ingezaaid, en in september volgen er zeker nog een aantal. Zo gaan we onder andere aan de slag bij het Hunebedcentrum in Borger-Odoorn en bij de Volksabdij in Ossendrecht. Ook zijn er plannen om een nieuw fietspad in Lansingerland tot vlinderbaan te maken. Het project Idylle duurt nog tot eind 2016 en we hopen dat we dan op veel plaatsen bloemrijke idylles zijn verschenen, voor vlinders, bijen en mensen.

Biodiversiteit graslandvlinders Idylle NationalePostcodeLoterij