Nieuwsbericht

Nachtvlinders op vogelvoer

vrijdag 23 december 2011

Vorige winter werden er op de webcam van het project ‘Beleef de winter’ van Vogelbescherming infraroodbeelden van nachtvlinders gemaakt op een vetbol die voor de vogels was opgehangen. Was dit een uitzondering of komt het meer voor?

We weten al wel dat er, ook in december en januari, nachtvlinders actief zijn als de temperatuur boven het vriespunt is. Dat ze ook worden aangetrokken door vetbollen was nieuw voor De Vlinderstichting. Het was niet helemaal goed te zien om welke nachtvlindersoort het ging, maar het meest waarschijnlijk waren het wachtervlinders. Deze soort is in januari volop actief en heeft ook de bouw van de vlinders op het filmpje. Ze zaten op de pindacake met vruchten van VIVARA, die is samengesteld uit pindameel en vet,  waaraan bramen en lijsterbessen zijn toegevoegd. Dat was toen ook de verklaring: de vlinders komen af op de bessen. Niet veel later echter kwamen er uit Vlaanderen berichten over nachtvlinders op vogelvoer en nu ging het niet om betreffende vetbol, maar om pinda’s zelf waarop zwartvlekwinteruilen rondkropen. 

Intussen hebben andere waarnemers ook bevestigd dat wachtervlinders en zwartvlekwinteruilen foerageren op pindanoten, maar er zijn geen verdere meldingen van nachtvlinders op vetbollen. We zijn erg benieuwd en willen iedereen vragen om meldingen van nachtvlinders op vogelvoer door te geven. Graag ook even aangeven op welk voer ze zijn aangetroffen, dan kunnen we misschien wel komen tot speciale vlinderbollen. 

Wachtervlinder Zwartvlekwinteruil