Nieuwsbericht

Nomineer de BovensteBeste Bermbeheerder 2022

dinsdag 15 maart 2022

Geniet u van bloemrijke bermen in uw omgeving? Vindt u dat het waterschap, de gemeente of een andere beheerder goed bezig is voor vlinders en biodiversiteit? Toon uw waardering en nomineer de beheerder die verantwoordelijk is voor die mooie bermen en groenstroken voor de titel BovensteBeste Bermbeheerder 2022.

Nooit alles ineens maaien is belangrijk voor biodiversiteit. Nooit alles ineens maaien is belangrijk voor biodiversiteit.

De prijs ‘BovensteBeste Bermbeheeerder' wordt uitgereikt door De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur. Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook leefgebied voor talloze planten en dieren. De Vlinderstichting bevordert daarom bloemrijke bermen, door opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, groenbedrijven) aan te zetten tot insectvriendelijk beheer. Daarvoor is het certificaat ‘Kleurkeur’ in het leven geroepen voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Ook in de strijd tegen de eikenprocessierups kunnen bloemrijke bermen een rol spelen, doordat ze natuurlijke vijanden aantrekken.

Vooruitgang vieren 

Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen hebben gelukkig bloemrijke bermen. Ook sommige particuliere bermbeheerders zijn bloemrijk bezig. Er wordt, bijvoorbeeld op sociale media, nogal geklaagd over al dat maaien en alle bloemen die daarmee verdwijnen. Op veel plekken gaat het echter wél goed en die goede voorbeelden willen we graag onder de aandacht brengen.

Nomineren

Nomineer uw beheerder voor de BovensteBeste Bermbeheerder 2022. Nomineer uw beheerder voor de BovensteBeste Bermbeheerder 2022.

De Vlinderstichting wil graag bermbeheerders die zich met succes inzetten voor ecologisch bermbeheer in het zonnetje zetten. Daarom wordt elke twee jaar de BovensteBeste Bermbeheerder gekozen. In 2020 ging de titel naar de gemeente Gouda met stadsecoloog André van Kleinwee. Hij is een echte voorloper die al in de jaren tachtig is begonnen met ecologisch bermbeheer. Gouda was in 2020 één van de bijna honderd genomineerden. Wie wordt dit jaar BovensteBeste Bermbeheerder? Nomineer de organisatie, instantie of persoon die volgens u het beste bezig is voor biodiversiteit in de bermen. Tip: stuur een foto van de mooiste berm mee!

Jury

Kandidaten kunnen worden aangemeld van 15 maart tot 15 april 2022. Een deskundige jury, bestaande uit Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur), André van Kleinwee (Gemeente Gouda), Margriet Rouhof (Tennet), Albert Vliegenthart en Anthonie Stip (De Vlinderstichting), selecteert de vijf aansprekendste kandidaten. Vanaf 1 mei krijgen deze de gelegenheid zich te profileren op de website van De Vlinderstichting en ‘campagne’ te voeren. Van 1 mei tot 1 juni kunnen mensen hun stem uitbrengen op de favoriet op deze website.

U kunt vanaf 15 maart op deze plek op de website van De Vlinderstichting uw kandidaat nomineren.

2022 AnthonieStip BovensteBesteBermbeheerder KarsVeling Natuurbericht