Nieuwsbericht

Papegaaitje leeft nog

woensdag 27 januari 2010

Weer zijn er leuke vlinders waargenomen tijdens de vleermuistellingen in bunkers. Na roesjes, hopsnuituilen, dagpauwogen en kleine vossen is nu ook het zeldzame papegaaitje gevonden.

Op zoogmail, een digitale nieuwsbrief voor zoogdierenliefhebbers, stond in de laatste aflevering dit bericht van Herman Bouman: 'Vorige week kwamen we deze nachtvlinder tegen tijdens een wintertelling vleermuizen. Via een vriend ben ik achter de naam van de nachtvlinder gekomen, een papegaaitje. Na het raadplegen van Vlindernet zie ik dat het een zeldzame nachtvlinder is. Hierbij wil ik een oproep doen aan alle wintertellers (in Nederland) om dergelijke waarnemingen met foto door te geven aan De Vlinderstichting. Daar zijn ze vast wel blij mee!'

En dit klopt, want veel van de meldingen van overwinterende vlinders heeft De Vlinderstichting te danken aan de vleermuizentellers. Het papegaaitje (Chloroclysta siterata) is een zeldzame soort die verspreid over het land lokaal voorkomt. Er zijn geen waarnemingen bekend uit het noordwesten van het land. Het papegaaitje komt vooral voor in loofbossen, struwelen en tuinen in bosachtige omgeving. Hij is actief van augustus tot begin november en na overwintering opnieuw van april tot mei. In het najaar vindt de paring plaats waarna de mannetjes sterven. De volwassen vrouwtjes overwinteren en zetten pas in het voorjaar de eitjes af. De hopsnuituil (Hypena rostrata, foto onder) is een andere soort die deze winter gemeld is door de vleermuistellers. De hopsnuituil is niet zo zeldzaam als het papegaaitje, maar ook van deze soort krijgen we niet veel waarnemingen van overwinterende dieren. De hopsnuituil overwintert als vlinder in een holle boom, een bunker of een andere beschutte plaats. Ook binnenshuis wordt hij wel gevonden. Alle meldingen zijn welkom op Telmee.

Papegaaitje tellen