Nieuwsbericht

Rupsen veldparelmoer op nieuwe locatie

maandag 26 maart 2012

Vorig jaar is de veldparelmoervlinder op veel plaatsen in zuidelijk Limburg gezien. We zijn erg benieuwd of de soort zich ook op deze nieuwe locaties heeft voortgeplant. Daarom wordt er nu gezocht naar rupsennesten.

Vorige week is een start gemaakt met de rupsenmonitoring. Hoewel het weer toen erg somber was en dus niet optimaal om actieve rupsen te vinden zijn medewerkers van De Vlinderstichting, samen met vrijwilligers van de Limburgse Vlinderstudiegroep op zoek gegaan. Ook was Mireille de Heer van de partij, als sponsor van de veldparelmoervlinder in het kader van de campagne ‘Tien voor 12’. Er zijn deze dag in totaal vier plekken bezocht, waarbij is gezocht naar de rupsennesten die nu, zo vroeg in het voorjaar, goed te vinden zijn. Op twee van de onderzochte plekken werden rupsennesten gevonden. Het meest spectaculair was wel de vondst van een nest op meer dan 3 kilometer verwijderd van de Bemelerberg, de bronpopulatie. Dat is een bewijs dat de vlinder zich kan uitbreiden en nieuwe locaties kan bereiken en ook koloniseren. Of het gaat om een duurzame populatie hier zal natuurlijk later pas blijken. Hopelijk worden ook op veel andere nieuwe locaties rupsennesten gevonden, zodat deze bedreigde soort weer toekomst heeft in Limburg en daarmee in ons land.

Limburg MireilleDeHeer rupsen Veldparelmoervlinder zoeken