Nieuwsbericht

Succesvolle nachtvlindernacht

maandag 5 september 2011

In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 september is op meer dan tachtig locaties in Nederland onderzoek gedaan naar nachtvlinders. Met licht en smeer werden vlinders gelokt. De huismoeder lijkt weer de meest waargenomen vlinder.

Het was een heerlijke avond voor nachtvlinders, met niet teveel wind en tot ver in de nacht een hoge temperatuur. Op veel plaatsen kwam het kwik de hele nacht niet onder de vijftien graden. Op bijna alle locaties werd een lichtinstallatie opgezet. Een felle lamp die voor een laken wordt gehangen zorgt voor een desoriëntatie bij nachtvlinders. Ze komen op het licht af en landen op het laken, waarna ze goed te bekijken en op naam te brengen zijn. Daarnaast werd ook op veel plekken gestroopt. Een zoete stof, waaraan ook alcohol is toegevoegd, werd op bomen gesmeerd. Vlinders komen er op af en zuigen met hun lange roltong van de zoetigheid. Hoewel nog lang niet alle punten hun waarnemingen hebben doorgegeven kan al wel gezegd worden dat de huismoeder waarschijnlijk de meest getelde nachtvlinder is. Op bijna elk punt is deze soort gezien en soms waren er wel twintig vlinders tegelijk op en om het laken aanwezig.

Andere vlinders uit de voorlopige top drie zijn gamma-uil en zwarte-c-uil. Deze laatste werd niet overal gezien, maar er waren locaties waar tientallen vlinders op het laken zaten. In Groningen was er zelfs een plek waar zestig zwarte-c-uilen werden geteld. Ook bruine snuituil, piramidevlinder, appeltak, hagedoornvlinder, volgeling, vierkantvlekuil en agaatvlinder horen bij de tien soorten die tot nu toe op de meeste locaties zijn aangetroffen. Naast algemene soorten zijn ook zeldzamere soorten aangetroffen. Zo werd op een aantal plekken de donkergroene korstmosuil (Cryphia algae) gezien. In de Lutte zaten zestig eiken-orvlinders (Cymatophorina diluta) op het laken en in de Meinweg werden de zeldzame grijze herfstuil (Paradiarsia glareosa) en de zeer zeldzame kastanjebruine uil (Xestia castanea) gevonden.

De eerste berichten lijken erop te wijzen dat de smeerplekken maar weinig vlinders hebben getrokken. Wel werd daarop zwart en karmozijnrood weeskind (resp. Mormo maura en Catocala sponsa) aangetroffen, zeer zeldzame soorten in ons land. Voor de definitieve resultaten kunt u terecht op de website van de nachtvlindernacht. Alle resultaten die voor 1 november bij ons binnen zijn, worden in de week daarna in een complete lijst gepubliceerd. Verslagen en foto's van de Nachtvlindernacht 2011 zijn ook welkom.

GammaUil Huismoeder NationaleNachtvlindernacht ZwarteCUil