Nieuwsbericht

Winter: eitjes van de sleedoornpage zoeken

donderdag 12 november 2015

De sleedoornpage is een zeldzame vlinder die op de Rode Lijst staat als bedreigd. Daarom is het voor De Vlinderstichting van belang om te volgen hoe het met hem gaat. Omdat de vlinders erg verborgen leven, kan de sleedoornpage het best worden geteld door de eitjes te zoeken in de winter.

De sleedoornpage overwintert als ei. De eitjes worden op sleedoornstruiken gelegd en blijven daar de hele winter zitten. Pas in het voorjaar kruipt de rups naar buiten en de vlinders vliegen van eind juli tot begin oktober. De eitjes zijn het best te vinden in de winter, als de blaadjes van de struiken zijn. De eitjes zijn piepklein: zo groot als een speldenknop. Maar dankzij hun witte kleur kan je ze goed zien op het donkere sleedoornhout. Ze zitten in bladoksels op het jonge, vitale hout.

Steeds minder

Sinds de eerste ei-tellingen van De Vlinderstichting in 1998 is het aantal gevonden eitjes met 90% afgenomen. En ook de verspreiding van de vlinders, het aantal plekken waar hij voorkomt, is ruwweg gehalveerd sinds 1990. De sleedoornpages is kieskeurig en legt haar eitjes vooral op jonge uitlopers. Sleedoornstruwelen die te oud zijn geworden en weinig jonge uitlopers hebben moeten gesnoeid worden, maar niet allemaal tegelijk! Want dan sneuvelen de eitjes die er op zitten. Massale kap van sleedoorns vormt dus een bedreiging.

Help mee!

Graag wil De Vlinderstichting in kaart brengen waar de sleedoornpage nog voorkomt. U kunt helpen door uw waarnemingen door te geven via Waarneming.nl of Telmee. Liever mee met een coördinator? Dat kan ook. Kijk dan op deze pagina voor data en locaties.

Dankzij het tellen van eitjes, krijgen we dat goed in beeld. En er is ook nog een bijkomend voordeel: als er sleedoornstruiken bij beheer zullen sneuvelen worden ze voor die tijd afgezocht op eitjes. De takken met de aangetroffen eitjes worden dan afgeknipt en overgezet op geschikte struiken in de buurt.

SiccoEns Sleedoorn Sleedoornpage tellen vrijwilligers