Bescherming Sleedoornpage

Vragen?

Vragen over de sleedoornpage, of meer weten? Neem contact met ons op via sleedoornpage@vlinderstichting.nl!

De sleedoornpage gaat achteruit: steeds meer leefgebied van deze vlinder verdwijnt. De sleedoornpage gaat achteruit: steeds meer leefgebied van deze vlinder verdwijnt.

De sleedoornpage stelt bepaalde eisen aan zijn leefomgeving. Zo legt het vrouwtje haar eitjes uitsluitend op sleedoornstruiken. Het liefst op jonge uitlopers van deze pioniersoort: daar kunnen de rupsen van eten. In de natuur gaat deze verjonging vanzelf, door vraat van bijvoorbeeld runderen en herten. Maar tegenwoordig hebben de struiken (en daarmee de vlinders) onze hulp nodig.

Wat doet De Vlinderstichting?

De oorzaak van de achteruitgang tot de jaren tachtig van de vorige eeuw is hoofdzakelijk het verdwijnen van het kleinschalige cultuurlandschap met zijn (sleedoorn)hagen en nectarplanten. Dat de vlinder daarna nog op veel plaatsen is verdwenen, komt veelal door veroudering van sleedoornstruweel en het verwijderen of te rigoureus snoeien van sleedoorns. Ook een gebrek aan nectarplanten in de buurt van de sleedoorns is ongunstig.

  • Sleedoornstruwelen die te oud zijn geworden en weinig jonge uitlopers hebben, moeten gefaseerd worden teruggezet (eenmaal per 3 tot 5 jaar), waarbij de oudste sleedoorns gespaard moeten worden omdat ze in het voorjaar waardevol zijn als nectarplant voor insecten.
  • Waar ‘verbraming’ optreedt en de sleedoorns gespaard moeten worden, zullen de braamstruiken rigoureus inclusief wortelstokken verwijderd moeten worden. Vaak zal dan ook herplant van jonge sleedoorns nodig zijn. Indien mogelijk is een gefaseerde aanpak aan te bevelen.
  • Als er sleedoornstruiken bij beheer zullen sneuvelen, dienen ze voor die tijd afgezocht te worden op eitjes. De takken met de aangetroffen eitjes worden dan afgeknipt en overgezet op geschikte struiken in de buurt die blijven staan.
  • Geïsoleerde vlieggebieden dienen gekoppeld te worden door de aanplant van sleedoorns in struweelverbindingen, zoals windsingels. Deze sleedoorns dienen dan als 'stapstenen'.

Waar komt de sleedoornpage voor?

De sleedoornpage komt in Friesland voor bij Wolvega; in Overijssel bij Steenwijkerland, Zwolle en Ommen (Prathoek); in Gelderland bij Nunspeet, Brummen, Epe, Apeldoorn, Doesburg, Duiven, Westervoort, Huissen, Arnhem, Wageningen, Ede; in Utrecht bij Amersfoort, Soest, Overlangbroek; in Noord-Brabant bij de Kraaijenbergse plassen; en in Zuid-Limburg. De soort lijkt een voorkeur te hebben voor overgangen van warme zandgronden naar rijke en vochtige gronden, zoals klei of veen.

Bekijk de kaart

Klik op de kaart voor een vergroting Klik op de kaart voor een vergroting

Eitjes zoeken

Omdat de vlinders zo verborgen leven, kan de sleedoornpage het beste worden gevonden door de eitjes te zoeken. De eitjes lijken qua uiterlijk op een golfballetje of zeeëgel. Ze zijn prima te vinden in de winter als de blaadjes van de struiken zijn. 

Download het telformulier

De resultaten van de tellingen ziet u hieronder. Wilt u meehelpen met tellen? Geef dan uw waarnemingen door via Telmee of Waarneming.nl. Of vul het telformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op!

Eitje sleedoornpage (foto: Wilma van Holten) Eitje sleedoornpage (foto: Wilma van Holten)

Agenda

Het telseizoen 2021/'22 is voorbij. Er zijn geen geplande zoekdata meer.

Voor vragen e.d. mail naar De Vlinderstichting.

Datum Plaats Contactpersoon

Resultaten

 Stand per 11-4-2022

Plaats 2017/2018 2018/2019  2019/2020 2020/2021 2021/2022
Amersfoort 1 13 19 7 5
Angerlo 38 3 4
Apeldoorn 257 138 168 124 336
Arnhem 1222 68 392 505 1674
Bennekom 7 9
Brummen 20 31 8 12 16
Doesburg 327 125 84 115 192
Duiven 89 241
Ede 179 271 61 13 71
Epe 80 40 18 12 57
Hattem 9 1 0
Huissen 11 174 741
Kraaijenbergse plassen 295 259 120 188 245
Leersum 28 11 1 37
Nunspeet 27 67 26 11 14
Olst-Wijhe 15 31 1 1
Ommen 272 57 21 7 55
Overlangbroek 260 95 194 182 101
Rheden 20 2 3
Soest 346 181 139 6 18
Steenwijkerland 1885 2758 283 264 368
Vaassen 7
Velp 24 13 31 22 14
Wageningen 1090 348 105 147 406
Westervoort 8 116 159
Wolvega 23 0 3 0
Zuid-Limburg 350 289 314 156 439
Zuidwolde 27 45 17 3 0
Zwolle 390 338 240 335 1334
Totaal 7105 5254 2279 2497 6543

Meer eitjes van andere vlinders

Er zijn meer soorten vlinders waarvan in de winter eitjes zijn te vinden op de sleedoorn en die voor verwarring kunnen zorgen met de sleedoornpage. De meidoornuil overwintert ook als eitje; de eitjes verkleuren van lichtgeel naar bruin en zijn enigszins piramidevormig.

 

 

 

 

 

 

De blauwrandspanner heeft witte tot roze eitjes maar ovaal van vorm en glad met een deukje.

 

 

(foto's: Jeroen Voogd)

Dubbel, is bijgeknipte versie tbv beschrijving Eitje van de meidoornuil Eitje van de meidoornuil
Eitje van de blauwrandspanner Eitje van de blauwrandspanner