Richtlijnen voor monitoring in tijden van corona

Voorwaarden voor het uitvoeren van monitoring

(Laatste update 1 augustus 2021)

  • Mensen mogen samen buiten komen, mits zij 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.
  • Vlinders, libellen of hommels tellen mag in een groep als je dat leuk vindt. 
  • Zorg er wel voor dat je onderling 1,5 meter afstand bewaart (tenzij jullie tot één huishouden behoren) en blijf in het veld op ruime afstand van eventuele andere bezoekers, minimaal 1,5 meter.
  • Mijd drukke plaatsen.
  • Verplaats je alleen en rechtstreeks van en naar je onderzoeksgebied. Maak dus geen gebruik van gedeelde vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer.
  • Luister naar de aanwijzingen van de terreinbeheerder op wiens terrein je actief bent.

Welke terreinen?

We houden voortdurend contact met terreinbeheerders en overheden. In terreinen van Natuurmonumenten mag je nog op pad. Staatsbosbeheer heeft naar de eigen vrijwilligers aangegeven dat alle vrijwilligersactiviteiten zijn stopgezet, maar tellers vanuit andere organisaties (jullie dus) zijn nog wel welkom. Heb je vragen over of je nog wel naar je terrein toe mag en welke regels daar gelden, mail ons dan gerust.

Up-to-date

Wat vandaag gezegd wordt, kan morgen al weer ingehaald zijn door nieuwe inzichten. We houden daarom de ontwikkelingen in de gaten en wanneer dat van belang is, zullen we jullie informeren. 

We hopen dat jullie je niet uit het veld laten slaan door alle onzekerheden en dat we ook dit jaar waardevolle waarnemingen kunnen blijven verzamelen. We wensen jullie alle goeds en een goede gezondheid toe!

Voor een actueel overzicht van maatregelen, kunt u terecht op de site van de overheid.