September

Week 38

In 2012 toen de natuursector sterk onder vuur lag en mede daardoor zocht naar een nieuwe weg, organiseerden het Wereld Natuur Fonds en Staatsbosbeheer samen de ‘Woudschoten-conferentie’: Naar een nieuw groen perspectief. Tijdens een van de workshops in de authentieke kapel met glas-in-lood-ramen, vloog ineens een dagpauwoog door de zaal. Een heel symbolisch moment, dat iedereen verraste. Het voelde alsof de vlinder met zijn aanwezigheid ons wilde steunen en het belang van de bescherming van de kwetsbare natuur om ons heen wilde bevestigen. Vlinders hebben vaak zo’n symbolische waarde, dat geeft voor mij een extra dimensie aan ons werk.

Week 37

In de begintijd van De Vlinderstichting werden niet alleen het groot koolwitje gekweekt als lesmateriaal voor scholen, maar ook onder andere de dagpauwoog. Dat was voor mijn tijd, maar ik heb de verhalen van de toenmalige kweekmedewerkers wel gehoord. Ze zijn ermee gestopt omdat de dagpauwoog veel moeilijker gedurende het hele seizoen te kweken was: in Nederland heeft hij maar één generatie per jaar en in augustus gaat hij al in overwintering. Maar uiteraard speelde ook mee dat het voeren van de rupsen een stuk ingewikkelder was: een constante stroom van verse brandnetels, zowel bij ons in de kweek als op scholen, was minder gemakkelijk te regelen dan de koolplanten voor de rupsen van het groot koolwitje.

Week 36

Toen ik bij De Vlinderstichting kwam werken had, de stichting een dagpauwoog-in-zijn-omgeving als logo. Intern stond het bekend als ‘het koekblik’, omdat het plaatje zo van een trommel leek te komen. Kort daarna is het logo versimpeld: de omgeving werd weggepoetst en een slingerende lijn bracht de dagpauwoog tot leven. Sinds het 20-jarig bestaan van De Vlinderstichting hebben we het huidige logo, waarin ook de libellen een plek hebben gekregen. Tot die tijd was de dagpauwoog dus ons boegbeeld en voor mij is hij dat nog steeds: de dagpauwoog is tenslotte de bekendste en zeker de meest herkenbare vlinder van ons land.  

Het 'koekblik'- logo, eerst met omgeving en later zonder.

Het huidige logo van De Vlinderstichting