Hommels

Er zijn enkele tientallen hommelsoorten. De werksters worden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat overal op bloemen aangetroffen. Ze zijn goed herkenbaar en te onderscheiden aan de stevige lichaamsbouw, dichte beharing en op gekleurde ringen op borst en/of achterlijf.

Het leven van hommels

Hoe leven hommels eigenlijk? Wat hebben hommels nodig? En wat zijn het? Projectleider Anthonie Stip van De Vlinderstichting neemt je mee in het leven van hommels. Zo leer je ze beter begrijpen en kan je ze ook beter beschermen.

Hommels herkennen

Zoekkaart bijen en hommels

De meest voorkomende bijen en hommels in de tuin. Deze kaart helpt je om ze te herkennen. Wil je meer weten over bijen? Ga dan naar de website van EIS Kenniscentrum insecten.

Download de zoekkaart

Hoe kan je hommels herkennen? Projectleider Anthonie Stip leert je hoe je de verschillende soorten hommels uit elkaar kan houden.

Meer weten?

Als je benieuwd bent naar de andere hommels die je ziet vliegen dan kan je de basisgids hommels doornemen.

Download de gratis pdf

Akkerhommel

Deze middelgrote hommel kenmerkt zich door een roodbruinbehaard borststuk. Die kleur herhaalt zich in een klein plukje aan het eind van het achterlijf. Ze hebben voorkeur voor bloemrijke gebieden met lage begroeiing.

Vliegperiode

april – oktober

Aardhommel

Misschien wel de meest bekende en in het voorjaar de meest opvallende soort. Aardhommels hebben een gele ring op het borststuk en op en een opvallend wit laatste deel van het achterlijf. Ze nestelen onder de grond in bijv. een muizenhol.

Vliegperiode

maart – oktober

Weidehommel

De weidehommel is soms al heel vroeg in het jaar actief. Later dan half juli tref je hem niet meer aan. De weidehomel is herkenbaar aan een smalle of brede gele ring op het borststuk en een oranjerode eind van het achterlijf. De kop en het borststuk van het mannetje is geheel geel behaard.

Vliegperiode

februari - oktober

Steenhommel

Deze hommel komt wat levenswijze betreft overeen met de weidehommel, maar blijft wel tot laat in het jaar actief. Het lijf is zwartbehaard, met uitzondering van het laatste deel van het achterlijf. Dat is roodbehaard. Ze laten zich zien in open landschappen en tuinen.

Vliegperiode

maart – oktober

Hommels tellen

Hoe gaat het eigenlijk met hommels? Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben De Vlinderstichting en Stichting EIS sinds 2018 het Hommelmeetnet. In dit filmpje legt projectleider Anthonie Stip van De Vlinderstichting uit wat het meetnet is en hoe je zelf mee kan doen.

Meld je aan voor het meetnet hommels