Honingbijen

Honingbijen

De meest voorkomende bijensoort in ons land. De werksters (vrouwelijk) worden overal op bloemen aantroffen waar ze nectar en stuifmeel verzamelen en dat naar hun volk brengen. Wilde volken komen nog zelden voor in ons land. Honingbijen worden door imkers gehouden.

De honingbij is de enige bijensoort die als volk jaarrond leeft. De aanwezigheid van de koningin stimuleert de vele duizenden werksters aan om allerlei taken uit te voeren: eerst in het volk, later, als de werksters een paar weken oud zijn, buiten het volk op zoek naar nectar en stuifmeel. Vliegperiode: vrijwel het gehele jaar mits temperatuur boven de 10 graden.