Jullie maken beheerkaarten voor gemeenten waar ze niet mogen spuiten. Mag het van jullie daarbuiten wel?

Jullie maken beheerkaarten voor gemeenten waar ze niet mogen spuiten. Mag het van jullie daarbuiten dus wel?

De beheerkaarten geven aan waar beschermde soorten voorkomen en waar vanuit de Wet Natuurbescherming niet gespoten mag worden. Als Vlinderstichting willen we dat de biologische bestrijding met bacteriepreparaten en aaltjes niet of alleen in uitzonderlijke gevallen en kleinschalig wordt toegepast als het niet anders kan.

 

Terug naar de vragenpagina