Libel of juffer

Verwarrende naamgeving

De term 'libellen' wekt soms enige verwarring. De orde der libellen (orde Odonata) bestaat namelijk uit twee onderorden: de juffers (onderorde Zygoptera, hetgeen 'gelijkvleugeligen' betekent) en de 'echte' libellen (onderorde Anisoptera, hetgeen 'ongelijkvleugeligen' betekent). De 'echte' libellen worden meestal echter kortweg libellen genoemd. Op deze website worden alle libellen behandeld, dus zowel de juffers als de (echte) libellen.

'Echte' libellen

'Echte' libellen hebben een robuuster en meestal breder achterlijf. De achtervleugels zijn aan de basis breder dan de voorvleugels. In rust worden de vleugels meestal gespreid, of zelfs schuin naar beneden gehouden 'Echte' libellen hebben grote ogen, die elkaar boven op de kop (bijna) raken.

Families 'echte' libellen

  • Glazenmakers
  • Rombouten 
  • Bronlibellen 
  • Glanslibellen
  • Korenbouten 
De bruinrode heidelibel is een 'echte' libel. (foto: Henk Bosma) De bruinrode heidelibel is een 'echte' libel. (foto: Henk Bosma)

Juffers

Juffers hebben een lang, dun achterlijf. In tegenstelling de tot echte libellen hebben de vleugels van juffers alle vier dezelfde vorm.

De vleugels worden in rust meestal langs of boven het achterlijf samengeklapt. De ogen zijn gevormd als een halve bol en zijn geplaatst aan de zijkanten van de kop. Bij juffers raken de ogen elkaar niet.

Families juffers

  • Beekjuffers 
  • Pantserjuffers
  • Waterjuffers 
  • Breedscheenjuffers 
Weidebeekjuffer (foto: Henk Bosma) Weidebeekjuffer (foto: Henk Bosma)

Alles over libellen