Actie voor grote parelmoervlinder

Bedreigde vlinders beschermen

In 2010 startte De Vlinderstichting de campagne ‘Tien voor 12!’. Hierbij is besloten tien jaar lang alles op alles gezet om de twaalf meest bedreigde vlindersoorten in Nederland te redden. Er is in de afgelopen jaren al veel en goed werk verricht. Om het project nog een boost te geven, zijn in december 2019 een tweetal natuurwerkdagen georganiseerd. Met hulp van vrijwilligers is een gebied geschikter gemaakt voor een van die vlindersoorten. Wij hebben gekozen om in Noord-Holland extra in te zetten voor de terugkeer van de grote parelmoervlinder. De geplande werkzaamheden zullen ook gunstig zijn voor andere duinvlinders zoals de bedreigde duinparelmoervlinder, kommavlinder en bruine eikenpage. De werkzaamheden zijn relatief simpele ingrepen maar voor een boswachter of terreinbeheerder vaak veel werk. Met een groep vrijwilligers kan in een korte tijd een grote slag worden geslagen. Dit is ook een kans voor de gewone burger om in een gebied te komen dat normaal niet toegankelijk is voor publiek. Deze twee werkdagen zijn georganiseerd door een aantal deelnemers van het Groen Traineeship.

Wat gaan we doen?

Het doel van de werkzaamheden is om meer openheid in het terrein te creeëren. Een duingebied behoort van nature een schraal gebied te zijn. Echter groeien er steeds meer bomen doordat er stikstof neerslaat op de bodem. Wanneer deze bomen steeds groter en breder worden, zal het bladerdak op den duur zo dicht zijn dat het geen zonlicht meer doorlaat. Door de blokkering van het zonlicht, zullen er daardoor minder planten  groeien en ook minder plant bloeien. Deze bloeiende planten zijn uiteraard zeer belangrijk voor insecten. Minder bloeiende planten betekent dus het wegtrekken van insecten, waaronder de vlinders. Door meer openheid in de begroeiing te creëren, krijgen deze planten meer kans om te groeien en te bloeien. Tevens zullen de runderen en de paarden, welke in het gebied rondlopen, verder de begroeiing kunnen intrekken en voor een betere begrazing zorgen. Deze begrazing heeft weer een positief effect op de groei van verschillende plantensoorten welke vlinders kunnen aantrekken.

Op zaterdag 7 december is een groep vrijwilligers bestaande uit leden van een scouting en vrijwilligers van PWN aan de slag gegaan om meer openheid in de begroeing te creeëren. Tijdens de werkzaamheden is de groep vrijwilligers nog bezocht door de runderen en paarden. Na afloop is een heerlijk lunch genuttigd, welke verzorgd is door Gasterij Kruisberg.

Zaterdag 14 december heeft de tweede werkdag in het Noord-Hollands Duinreservaat plaatsgevonden. Met een groep van ongeveer 15 vrijwilligers is wederom hard gewerkt om meer openheid in de begroeiing te creeëren. Gewapend met zagen en snoeischaren is de groep op gerichte wijze ongewenste begroeiing te lijf gegegaan.

 

Wij danken wederom Gasterij Kruisberg voor het gebruik van ruimte voor het nuttigen van onze, dit maal zelfgemaakte, lunch.

Tien voor 12!

Voor een klein bedrag per persoon per jaar kunnen wij activiteiten realiseren ten behoeve van de bescherming van vlinders. We willen namelijk graag dat de generaties na ons nog steeds van de prachtige insecten kan genieten. Helpt u ook mee?

Donateur worden