staartblauwtje Cupido argiades

Familie

blauwtjes (LYCAENIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die tot 1933 ten minste tienmaal in Nederland is waargenomen. Sindsdien is het staartblauwtje bijna 80 jaar niet in Nederland gezien, tot er op 20 augustus 2011 negen exemplaren opdoken op drie plekken in Limburg. Hierna is de soort jaarlijks gemeld, vooral in Limburg. Vanaf 2015 worden regelmatig nieuwe plekken gekoloniseerd. Sinds 2021 wordt het staartblauwtje als standvlinder beschouwd

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Het staartblauwtje vliegt bij ons in vier generaties tussen begin mei en eind september. 

Levenscyclus

Rups: eind september-april. De soort overwintert als rups in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Short-tailed Blue

Duitse naam

Kurzschwänziger Bläuling

Franse naam

l'Argus Mini-queue, l'Evère

Oud Nederlandse naam

kortstaartblauwtje

Synoniemen

Lycaena argiades, Everes argiades, Lycaena polysperchon, Lycaena tiresias

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Cupido: Cupido of Eros, de god van de liefde.
argiades: argus is de soort P. argus en eidos is verschijningsvorm, dus deze soort zou gelijkenis hebben met P. argus.

Auteursnaam en jaartal

(Pallas, 1771)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: circa 11 mm. De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje violetblauw en bij het vrouwtje bruin met blauwe bestuiving. De onderkant van de vleugels is zilvergrijs met kleine zwarte stippen; in de binnenrandhoek van de achtervleugel bevinden zich twee zwartgerande oranje oogvlekken. Ter hoogte van deze ooglekken heeft de achtervleugel een klein kort staartje, die bij beschadigde vlinders echter kan ontbreken.

Kenmerken rups

Tot 10 mm; plomp en vrij gedrongen, naar de uiteinden versmald; lichaam bleek groen met over de rug een donkere middenstreep met aan weerszijden daarvan een aantal lichte schuine strepen; kop glanzend zwart, in rust in het lichaam teruggetrokken. Overwinterende rupsen zijn bleek roze-achtig bruin met roodachtig bruine tekening.

Gelijkende soorten vlinder

Het boomblauwtje en het dwergblauwtje hebben geen oranje oogvlekken op de onderkant van de achtervleugel. Het veenbesblauwtje heeft zwarte vlekken langs de achterrand van de achtervleugel.

Gelijkende soorten vlinder

Bescherming

Concrete bedreiging

Het staartblauwtje wordt niet bedreigd. 

Aanbevolen beheersmaatregel

Het staartblauwtje houdt van graslanden met veel rode klaver, en weet die ook goed te vinden.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vochtige, vrij ruige, extensief begraasde weilanden en hooilanden; ook heiden.

Planten

Waardplanten: diverse soorten vlinderbloemigen; vooral moerasrolklaver.

Waardplant

Rolklaver
Lotus

Rupsklaver
Medicago

Honingklaver
Melilotus

Klaver
Trifolium

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie blauwtjes (LYCAENIDAE)

Alle soorten uit deze familie