apollovlinder Parnassius apollo

Familie
grote pages (PAPILIONIDAE)
Onderfamilie
Parnassiinae / Parnassius apollo
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

De apollovlinder is een (omstreden) dwaalgast die in totaal zevenmaal in Nederland is waargenomen. Waarschijnlijk hebben alle waarnemingen betrekking op thuis opgekweekte exemplaren of dieren die als rups of pop zijn meegenomen uit het buitenland (de poppen zit tussen vetkruidvegetatie, die soms verzameld wordt voor rotstuintjes). De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich op de steile hellingen in het Moezeldal.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 34-40 mm. Een grote, wit met zwarte vlinder met op de bovenkant van de achtervleugel twee grote, opvallende, zwart omrande rode stippen.

Kenmerken rups

Tot 50 mm; lijf fluweelzwart, bedekt met korte zwarte haren die op kleine wratten staan ingeplant; op beide flanken bevinden zich ter hoogte van de spiracula grote en kleine, ronde oranjerode vlekken; kop zwart.

Vliegtijd en gedrag

Afhankelijk van plaats en hoogte: begin mei-september in één generatie.

Levenscyclus

Er zijn geen waarnemingen van rupsen bekend in Nederland. De soort overwintert als ei in de strooisellaag.

Waardplanten

Waardplanten zijn diverse soorten vetkruid, waaronder hemelsleutel en wit vetkruid.

Habitat

Droge, steile en stenige hellingen van het midden- en hooggebergte.

Zeldzaamheid

De apollovlinder is een (omstreden) dwaalgast die in totaal zevenmaal in Nederland is waargenomen. Waarschijnlijk hebben alle waarnemingen betrekking op thuis opgekweekte exemplaren of dieren die als rups of pop zijn meegenomen uit het buitenland (de poppen zit tussen vetkruidvegetatie, die soms verzameld wordt voor rotstuintjes). De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich op de steile hellingen in het Moezeldal.

Mobiliteit

Volgens de literatuur is de apollovlinder honkvast.

Europa

De soort staat als kwetsbaar op de Europese Rode Lijst.

Mondiaal

De apollovlinder leeft in een aantal geïsoleerde populaties in Scandinavië, de Alpen, de Karpaten en Zuid-Europa. De dichtstbijzijnde populatie vliegt in het Moezeldal, waar de soort achteruitgaat. In de Vogezen komt de soort nog op één plaats voor. Er is één oude waarneming uit Luxemburg.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Engelse naam
Apollo
Duitse naam
Apollo, Apollofalter
Franse naam
l'Apollon
Toelichting wetenschappelijke naam

Parnassius: Parnassus is het gebergte bij Delphi waar op de top de muzen huisden. De vlinders komen hoog in de bergen voor.
apollo: Phoebus Apollo is de god van de zon en beschermheilige van de kunsten. De Parnassus was een van zijn woonplaatsen.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie grote pages (PAPILIONIDAE)

apollovlinder
Parnassius apollo

koningspage
Iphiclides podalirius

koninginnenpage
Papilio machaon

alle soorten uit deze familie