koningspage Iphiclides podalirius

Familie

grote pages (PAPILIONIDAE)

Zeldzaamheid

De koningspage is een zwerver die ongeveer vijftig keer in Nederland gezien is. De laatste jaren wordt er gemiddeld één exemplaar per jaar gezien; in sommige warme jaren meerdere exemplaren. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in het Rijn- en Ahrdal in Duitsland. De koningspage kan op eigen kracht naar Nederland komen, maar wordt ook geregeld gekweekt.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

De koningspage vliegt in één tot drie generaties. Zwervers die in Nederland worden gezien zijn van de eerste generatie die in mei en juni vliegt of van de tweede generatie die in augustus en september vliegt.

Levenscyclus

Er zijn geen waarnemingen van rupsen bekend in Nederland. De soort overwintert als pop in de kruidlaag. De eieren worden afgezet op bladeren van kleine struikjes van de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Scarce Swallowtail

Duitse naam

Segelfalter

Franse naam

Le Flambé, Voilier

Synoniemen

Graphium podalirius, Papilio podalirius

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Iphiclides: iphiclides is iemand die een relatie heeft met Iphicles, een halfbroer van Hercules.
podalirius: Podalirius is de broer van Macaon en ook arts in de Troje-oorlog.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 32-39 mm. De grondkleur van boven- en onderkant van de vleugels is wit tot crèmekleurig. Op de bovenkant van de voorvleugel bevinden zich enkele zwarte strepen die dwars over de vleugel lopen. Op de bovenkant van de achtervleugel liggen langs de achterrand enkele blauwe maanvlekken. Opvallend zijn de staartjes aan de achtervleugel.

Kenmerken rups

Tot 40 mm; zeer plompe rups die naar beide uiteinden smal toeloopt; lichaam groen met een geelachtige streep over het midden van de rug en aan weerszijden een rij schuine geelachtige strepen waarin kleine verheven rode of gele vlekjes zijn geplaatst; kop groen, vaak in het lichaam teruggetrokken.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de koninginnenpage.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Heuvelachtige gebieden op warme en droge plaatsen; vooral open terreinen met vrijstaande struiken en ruigte.

Planten

Waardplanten zijn Sleedoorn en andere prunussoorten. Soms ook meidoorn.

Waardplant

Meidoorn
Crataegus

Sleedoorn
Prunus

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie grote pages (PAPILIONIDAE)

Alle soorten uit deze familie