braamvlinder Thyatira batis

Familie

eenstaartjes (DREPANIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee generaties. De vlinders verbergen zich overdag in lage vegetatie en worden actief vanaf de schemering. Ze komen op smeer en in kleine aantallen ook geregeld op licht. Vaak blijven ze in een korte dansende vlucht rond de lichtbron fladderen.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. Blijft als jonge rups op de waardplant; de meer volgroeide rups verbergt zich overdag tussen dode bladeren en foerageert vooral ´s nachts boven op de bladeren. De soort overwintert als pop in een cocon op of in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Peach Blossom

Duitse naam

Roseneule

Franse naam

le Batis

Oud Nederlandse naam

braamuil, frambozenvlinder

Synoniemen

Thyatyra batis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Braam is de waardplant van de braamvlinder (maar ook framboos).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Thyatira: Thyatira was een stad in Klein-Azië het beste bekend door het Bijbelse Handelingen van de Apostelen en Openbaringen.
batis: Batis is braam, door Linnaeus correct opgegeven als waardplant.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. De roze met bruin gekleurde bloembladachtige vlekken op de voorvleugel zijn kenmerkend. Soms zijn deze vlekken geel- of bruinachtig; verder is er nauwelijks enige variatie.

Kenmerken rups

Tot 35 mm; lichaam verbreed achter de kop, segment twee met een opvallende voorwaarts gerichte bult; van boven gezien zijn de segmenten sterk ingesneden; kleur bleek roodachtig bruin of purperachtig bruin met een lengterij lichte, driehoekige vlekken over de rug; segment vijf, negen en elf elk met een klein bultje op de rugzijde; kop lichtbruin met donkerder tekening, licht ingesneden.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral open bossen en struwelen, maar ook tuinen en andere plaatsen waar de waardplant groeit.

Planten

Gewone braam en framboos.

Waardplant

Braam
Rubus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie eenstaartjes (DREPANIDAE)

linde-eenstaart
Sabra harpagula

braamvlinder
Thyatira batis

berkeneenstaart
Drepana falcataria

peppel-orvlinder
Tethea ocularis

lente-orvlinder
Achlya flavicornis

tweestip-orvlinder
Ochropacha duplaris

Alle soorten uit deze familie