braamvlinder Thyatira batis

Gewone braam en framboos zijn de waardplanten van de braamvlinder.
Familie
eenstaartjes (DREPANIDAE)
Onderfamilie
Thyatitinae / Thyatira batis
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. De roze met bruin gekleurde bloembladachtige vlekken op de voorvleugel zijn kenmerkend. Soms zijn deze vlekken geel- of bruinachtig; verder is er nauwelijks enige variatie.

Kenmerken rups

Tot 35 mm; lichaam verbreed achter de kop, segment twee met een opvallende voorwaarts gerichte bult; van boven gezien zijn de segmenten sterk ingesneden; kleur bleek roodachtig bruin of purperachtig bruin met een lengterij lichte, driehoekige vlekken over de rug; segment vijf, negen en elf elk met een klein bultje op de rugzijde; kop lichtbruin met donkerder tekening, licht ingesneden.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee generaties. De vlinders verbergen zich overdag in lage vegetatie en worden actief vanaf de schemering. Ze komen op smeer en in kleine aantallen ook geregeld op licht. Vaak blijven ze in een korte dansende vlucht rond de lichtbron fladderen.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. Blijft als jonge rups op de waardplant; de meer volgroeide rups verbergt zich overdag tussen dode bladeren en foerageert vooral ´s nachts boven op de bladeren. De soort overwintert als pop in een cocon op of in de grond.

Waardplanten

Gewone braam en framboos.

Habitat

Vooral open bossen en struwelen, maar ook tuinen en andere plaatsen waar de waardplant groeit.

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Belgiƫ

Algemeen in het hele land.

Mondiaal

Van Noord-Afrika via heel Europa, inclusief Scandinavië, via Rusland en China tot Japan; in het zuiden van Noord-Klein-Azië en Armenië tot Noord-India.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Peach Blossom
Duitse naam
Roseneule
Franse naam
le Batis
Oud Nederlandse naam
braamuil, frambozenvlinder
Synoniemen
Thyatyra batis
Toelichting Nederlandse naam

Braam is de waardplant van de braamvlinder (maar ook framboos).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Thyatira: Thyatira was een stad in Klein-Azië het beste bekend door het Bijbelse Handelingen van de Apostelen en Openbaringen.
batis: Batis is braam, door Linnaeus correct opgegeven als waardplant.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie eenstaartjes (DREPANIDAE)

vuursteenvlinder
Habrosyne pyritoides

braamvlinder
Thyatira batis

beukeneenstaart
Watsonalla cultraria

tweestip-orvlinder
Ochropacha duplaris

berkeneenstaart
Drepana falcataria

groenige orvlinder
Polyploca ridens

alle soorten uit deze familie