Beheer

Beheer voor vlinders en libellen

Vluchtelingen helpen vlinders

Om kenmerkende soorten te behouden in (natuur)terreinen is aangepast beheer noodzakelijk. De Vlinderstichting adviseert terreineigenaren over het meest geschikte beheer.

Waarom beheren?

De natuur in ons land staat onder grote druk door aantasting van de kwaliteit van water, lucht en bodem. Om karakteristieke landschappen en de bijbehorende biodiversiteit te behouden is het nodig om te beheren. Het beheer is afhankelijk van het type natuur.

 

Lees alles over beheer voor vlinders

 

Lees alles over beheer voor libellen