chi-uil Antitype chi

De chi-uil dankt zijn naam aan het zwarte teken op de voorvleugel, dat lijkt op de Griekse letter chi.
Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Antitype chi
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze soort werd voor het eerst waargenomen in 1975 en is sindsdien alleen nog met zekerheid in Limburg (1979) en Noord-Brabant (1997) gezien.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-19 mm. Deze uil is te herkennen aan het karakteristieke zwarte teken in het middenveld dat meestal de vorm heeft van een smalle, langgerekte X; soms lijkt het meer op een balkje of heeft het de vorm van een aambeeld. De grondkleur van de voorvleugel is grijsachtig wit, koel lichtgrijs of donkergrijs. De achtervleugel van het mannetje is witachtig, die van het vrouwtje grijs.

Gelijkende soorten vlinder

De lichtgrijze uil (Lithophane ornitopus) heeft een smallere voorvleugel en bovendien een zwarte gebogen schouderstreep.

lichtgrijze uil
Lithophane ornitopus
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Eind juli-eind september in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer; overdag rusten ze op boomstammen of muren.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De rups is ´s nachts actief en verpopt zich in een met aarde verstevigde cocon in de grond. De soort overwintert als ei.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder zuring.

Habitat

Vooral heiden en graslanden.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze soort werd voor het eerst waargenomen in 1975 en is sindsdien alleen nog met zekerheid in Limburg (1979) en Noord-Brabant (1997) gezien.

Belgiƫ

Zeldzaam en lokaal in Luik en Luxemburg. Vroeger ook bekend uit Henegouwen en Namen.

Mondiaal

Nagenoeg heel Europa met uitzondering van Zuid-Spanje, Zuid-Griekenland en de noordelijkste delen van Scandinavië. Noord- en Midden-Azië tot de Grote Oceaan, niet in Japan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Grey Chi
Duitse naam
Chi-Eule
Franse naam
la Glouterone , le Chi
Synoniemen
Polia chi
Toelichting Nederlandse naam

Zie bij 'toelichting wetenschappelijke naam'. Ook in de Franse, Duitse en Engelse soortnaam wordt de chi gebruikt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Antitype: antitupos is iets dat terug komt, een echo, een replica. Wijzend op overeenkomst met waarschijnlijk Polymixis (P. lichenea) die eerder werd beschreven door Hübner.
chi: chi is de Griekse letter die er uitziet als onze X; deze letter is duidelijk herkenbaar in het midden van de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

bleke grasuil
Mythimna pallens

zuringuil
Acronicta rumicis

late heide-uil
Xestia agathina

gewone grasuil
Luperina testacea

grijze worteluil
Agrotis cinerea

zilvervenster
Autographa bractea

alle soorten uit deze familie