zwartstreepuil Hyppa rectilinea

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De meeste (oude) waarnemingen komen van de Veluwe. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind juli in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen van braam en framboos. Overdag rusten ze op boomstammen of paaltjes.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De rups overwintert in een met spinsel bedekte holte in de grond, waarin in het voorjaar de verpopping plaatsvindt.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Saxon

Duitse naam

Heidelbeer-Stricheule

Franse naam

la Noctuelle saxonne

Synoniemen

Lithomoia rectilinea

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Over de voorvleugel van deze vlinder loopt in lengterichting een kenmerkende zwarte streep. Ook de Latijnse en Duitse soortnaam wijst op die streep.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Hyppa: hyppa is mogelijk een fantasiewoord zonder verdere betekenis. Het zou kunnen zijn: hupo is een beetje en paos is lijkend op, dus een beetje lijkend op een ander genus.
rectilinea: rectus is recht en linea is een lijn; wijzend op de rechte, brede, zwarte, subdorsale lijn in het midden van de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1788)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-19 mm. Zowel de bovenzijde van het borststuk als het wortelveld van de voorvleugel zijn vuilwit van kleur, waardoor de dikke zwarte schouderstreep extra opvalt. Deze schouderstreep eindigt in een diepe punt van de sterk getande binnenste dwarslijn. In het verlengde van deze streep ligt een dunnere zwarte streep in het roodachtig bruine middenveld. De ringvlek is opvallend langgerekt. In het vuilwitte zoomveld liggen enkele zwarte pijlvormige strepen. Er is weinig variatie; soms zijn het wortelveld en het zoomveld niet witachtig, maar grijsachtig bruin van kleur.

Kenmerken rups

Tot 45 mm; lichaam roodachtig bruin tot grijsachtig bruin met over de rug drie zwartgezoomde, grijze lengtestrepen, soms met wigvormige vlekken, die ruitvormige figuren vormen; op de rugzijde van segment elf een duidelijke bult; over de kleine witte spiracula een donkerbruine lengteband; kop glimmend zwartachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

De brede-w-uil (Lacanobia w-latinum) heeft geen getande binnenste dwarslijn en de ringvlek is groter en ronder van vorm. De sint-janskruiduil (Chloantha hyperici) is kleiner en mist de verticale zwarte streep in het middenveld nabij de binnenrand.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Moerasachtige gebieden, struwelen langs rivieroevers of andere waterlopen en vochtige bossen.

Planten

Allerlei loofbomen en struiken, waaronder wilg, berk, braam, framboos en bosbes.

Waardplant

Berk
Betula

Braam
Rubus

Wilg
Salix

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie