kleine wintervlinder Operophtera brumata

Meer info over deze soort