lindeknotsvlinder Plagodis dolabraria

Meer info over deze soort