grote wintervlinder Erannis defoliaria

Meer info over deze soort