plakker Lymantria dispar

Meer info over deze soort