vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides

Meer info over deze soort